Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Witkowo, położonych
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Przedmiotem najmu jest:

1...

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz...

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich...

Film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od...

zdjecie zus

Przedsiębiorca, któremu 31 grudnia 2021 r. skończył się już okres opłacania niższych składek w ramach „Małego ZUS plus”, powinien pamiętać, aby do 10 stycznia wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu...


Obwieszczenie
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa wielkopolskiego


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967...

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Powiatowa i Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gnieźnie zapraszają na spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące kolejnej edycji Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara.

Spotkanie odbędzie się w dniu...

XXXIII  sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 11,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji...
ukraina

                                                            &nbsp...

Zarządzenie Nr 108/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 3 grudnia 2021 roku

 

w sprawie: udzielenia pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2021r.

...

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

XXXII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę trzynastej emerytury. Emeryci i renciści otrzymają pieniądze wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynastka "na rękę" wyniesie 1217,98 zł.

Zgodnie z ustawą...

Spotkanie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Witkowo na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem lub ze śliwką pn. „Przysmaki z...

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 984), Urząd Gminy i Miasta Witkowo informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do...

Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS.

Płatnicy...

Witkowo, dnia 27.10.2021 r.

OŚ.602.1.2021

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2022 – 2025 z perspektywą do...

Świadczenie 500+ mogą otrzymać również obywatele Ukrainy, pod warunkiem, że pracują w Polsce i mieszkają razem z dziećmi, które utrzymują.

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy...

informuje, ze Prezes Rady Ministrow na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o dzialaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisal Zarzadzenie nr 52 z dnia 4 marca 2022 roku w...

Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dębina.

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8...

Organizujemy kursy podstawowe i uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie...

p komunikat prezesa krajowej izby kominiarzy 2021 mz 711

w ukraina

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. ZUS jest też gotowy udostępnić bazę lokalową ZUS uchodźcom z Ukrainy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest...

Plan Polowań Koła Łowieckiego Nr 92 „Leśnik” w Skorzęcinie na sezon łowiecki 2021/2022

Lp.

Data

Obwód

Gat.

Zwierzyny

Rodzaj Polowania

Prowadzący i odpowiedzialny

Miejsce...

xix bgr plakat 31.01.22.1 600

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału...

zus logo

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów klientów ZUS i prosili ich o informacje na temat kontrolowanej osoby na zwolnieniu lekarskim. Zakład nie będzie też mógł wystąpić do operatora...

 uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 40 z...

XXXI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...
image005

Zastanawiasz się, który kraj wypłaci Ci zasiłek dla bezrobotnych, jeśli stracisz pracę, przebywając w innym kraju UE? Będzie to zależało od Twojego statusu zatrudnienia oraz miejsca zamieszkania - nie od Twojego...

W związku z występującymi (okresowo) również na terenie naszego województwa zdarzeniami pogodowymi noszącymi znamiona klęski żywiołowej, uprzejmie przypominam o zasadach występowania o środki dotacji z budżetu Wojewody...

Czternasta emerytura będzie wypłacana bez wniosku

ZUS z urzędu wypłaci czternastą emeryturę. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków. Czternastka trafi do klientów ZUS wraz z listopadowymi świadczeniami.

Dodatkowe roczne świadczenie będzie przysługiwało...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16

Nazwa biura IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 3

Obszar województwo wielkopolskie powiat gnieźnieński

Ważność od godz...

ZUS z urzędu przeliczy czerwcowe emerytury

Problem czerwcowych emerytur został już rozwiązany. Prezydent podpisał ustawę, która wchodzi w życie 18 września 2021 r. ZUS z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach czerwcowe emerytury, które przyznano w tym...

Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład płatnicy będą przekazywać dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące do 5., 15. i 20 dnia następnego miesiąca.

Dla większości płatników...

Najchętniej z nowej usługi korzystają osoby zainteresowane tematyką emerytalno-rentową, kwestiami zasiłkowymi, ale także bardzo często tę formę kontaktu wybierają pracodawcy i pracownicy, to także doskonały sposób, aby...

p komunikatgno

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przy współudziale firmy ORTUS zaprasza na spotkanie on-line dnia 01.09.2021 dotyczące LPW, czyli Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, które ma na celu przedstawienie...

Forum rolnicze WLKP

Chcesz złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start”? Nie wiesz jak to zrobić. Przyjdź do ZUS-u i skorzystaj z pomocy ekspertów, którzy pomogą wypełnić wniosek online. Weź ze sobą dowód osobisty, numer rachunku...

w plakat witkowo1

Elektroniczne potwierdzenia na PUE dla świadczeniobiorców

Od 31  lipca tego roku już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą  samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na potwierdzeniu mogą znaleźć...

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”.

Podczas warsztatów...

Treść obwieszczenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Gnieźnie zaprasza na szkolenia tematyczne, dotyczące m.in. zmian w systemie podatkowym, przepisów obejmujących prowadzenie firm oraz podstaw...

Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu została uruchomiona podstrona w tematyce prac sezonowych w EURES: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - aktualna...

Logo ZUS

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek oraz świadczenie postojowe...

Wprowadzenie stopnia ALARMOWEGO ALFA-CRP - ryzyko zagrożenia bezpieczenstwa systemow teleinformatycznych

WCZK Poznan informuje: Szanowni Panstwo, ze wzgledu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczenstwa systemow teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o dzialaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady...

Logo ZUS

ZUS zakończył udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU). Podobnie jak w ubiegłym roku, stan konta można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE...