LX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 31 października 2023 r. o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.


Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca...

w plakat a3 dotacje za frekwencje 2023fff

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 w Gnieźnie informuje, że w miesiącu kwietniu 2023 r. organizuje kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na...

LIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...
w plakat pkz 2023ddd
Informacja ogólna o badaniu:

Celem badania jest dostarczenie informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach, charakterystyka wyjazdów krajowych oraz wyjazdów zagranicznych z...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy...

LII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu...

 BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem najmu...

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca wzrosną o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki 250,00 zł / 187,50...

Badanie aktywności ekonomicznej ludności to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a...

LI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r.  (wtorek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

LVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godz. 8,30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

L sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Tegoroczne ferie zimowe to najlepszy i praktycznie ostateczny moment, by wykorzystać bon turystyczny. Na  430 tys. uprawnionych w Wielkopolsce osób, wciąż nieaktywnych jest ponad 55 tys. bonów. Warto się...

zus logo

7 sierpnia 2023 r. została podpisana nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Oznacza ta, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko...

XLVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

LVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 9,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz...

XLIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r.  (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

 1.  Otwarcie sesji...

Szanowni Państwo, W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Wypłacane świadczenie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i...

zdjecie zus o

Od 16 grudnia osoby, które mają przyznaną rentę uczniowską, mogą złożyć wniosek o jej zamianę na rentę socjalną. Jest to korzystne dla osób uprawnionych jednocześnie do renty rodzinnej, która kwotowo nie przekracza...

LVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 14,30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Emeryci i renciści, którym ZUS  wypłaca świadczenia 25. każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno wypłat przekazywanych przez listonosza, jak i przelewów, które trafiają na...

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

Lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Mielżynie 44, o powierzchni użytkowej 17,60 m2 wraz z udziałem w wysokości...

ZUS przypomina o korzystnych zmianach w rentach socjalnych

Od stycznia 2022 r. osoby pobierające renty socjalne mogą dorabiać do swojego świadczenia na takich samych zasadach jak pozostali renciści. Świadczenie zostanie zawieszone dopiero
po  przekroczeniu 130 proc...

LV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 13,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

XLVII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

I Oddział ZUS w Poznaniu zaprasza w czerwcu na dwa kolejne dyżury telefoniczne eksperta ZUS.

Obydwa dyżury telefoniczne odbędą się 27 czerwca br.

Pierwszy dyżur, w godz. od 10.00 do 11.00, pod numerem telefonu – 61...

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „Karola”

ul. Dworcowa
Witkowo 62-230

Dane kontaktowe:
tel. 506-052-070
tel. 888-052-172
e –mail:...

Nadleśnictwo Gniezno informuje o rozpoczęciu procedury konsutlacji w sprawie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Więcej informacji w załączniku.

Konsultacje społeczne w sprawie lasów...

pj1920x1080

Trwa nabór do Konkursu Pracodawca Jutra 2023. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją - czyli działań, które...

XLVI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Informacja w sprawie zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok.

1. Przedstawienie Raportu oraz Debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za rok...

w wegiel12

Komunikat w sprawie szczegółowych warunków zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Witkowo.

W związku z przystąpieniem Gminy i Miasta Witkowo do zakupu...

LIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 11,30 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Witkowo, dnia 3.11.2022 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Mielżynie 44, o powierzchni użytkowej 17,60 m2 wraz z udziałem w...

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem najmu...

Wznawiamy nabór wniosków  na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia w ramach Działania 6.1 WRPO „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...

Do 30 czerwca rolnicy mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich. Darmową pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie udzielają...

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek...

6 kwietnia 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” skierowanego do organizacji pozarządowych, celem wspierania...

XLV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina o zmianie przepisów, które zawieszały obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Stosowną zmianę wprowadza...

LIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

 Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo pod adresem www.witkowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka - „projekty aktów normatywnych”) został umieszczony projekt Programu...

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i...

XLIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

 BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem najmu...

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z...