Większość rodziców i opiekunów złożyła już wniosek o  świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. Na ich konta trafiło już ponad miliard złotych. W województwie wielkopolskim w ramach programu ZUS wypłacił...

Obywatele Ukrainy muszą  poinformować ZUS o wyjeździe z Polski

Świadczenia rodzinne, w tym 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przysługują uchodźcom tylko za czas, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce. W przypadku wyjazdu z kraju, na okres powyżej miesiąca, tracą oni prawo do...

Mieszkańcy Wielkopolski oraz województw zachodnich często podejmują zatrudnienie poza granicami kraju,  szczególnie na terenie Niemiec. Mając to na uwadze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie Deutsche...

ZARZĄDZENIE NR 40/2022

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 2 maja 2022 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku.

...
Konkurs „Drewno jest z lasu”

Drewno – niezwykły surowiec i synonim ekologicznego stylu życia. Materiał, z którego zostały wykonane najcenniejsze polskie zabytki i obiekty kultu. Tworzywo dla artystów i rzemieślników. Lasy Państwowe ogłaszają...

Od soboty, 23 kwietnia uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Formularz RKO-U w języku ukraińskim dostępny...

Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudo usługi „na pracownika ZUS” mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego.

Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów i rencistów w...

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...
Można już umówić e-wizytę w języku ukraińskim

Obywatele Ukrainy mogą już skorzystać z konsultacji on-line w ZUS w języku ukraińskim. W e-wizycie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uczestniczy ekspert ZUS oraz tłumacz języka ukraińskiego.

Podczas e-wizyty...

XLIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2022 r. o godz. 12,00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka.

Porządek  sesji:

 Otwarcie sesji...

XXXVII  sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji...

Zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie Nasz Zabytek organizowanym przez Fundację Most the Most w województwie wielkopolskim. Jest to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie...

Od 1 kwietnia 2022 r. można składać  do ZUS wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Od 1 kwietnia 2022 r. można składać  do ZUS wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu...

„Działaj lokalnie i ekologicznie 2022” - Pozyskajcie dotację w wysokości do 3.000 zł na realizację inicjatyw o tematyce proekologicznej

Chcesz ratować świat? Zacznij od... swojej miejscowości.!

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Witkowo, położonych
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Przedmiotem najmu jest:

1...

25 sierpnia pierwsze 14. emerytury

Już w tym miesiącu, 25 sierpnia, ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

Czternasta emerytura trafi do 9...

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz...

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał...

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich...

XLII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r. o godz. 10,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

  1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od...

Harmonogram zebrań wiejskich - Fundusz Sołecki na 2021 rok.

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego...


Obwieszczenie
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa wielkopolskiego


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967...

Blisko 4 tys. wniosków wpłynęło do ZUS w konkursie na projekty, w ramach którego pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy w swojej firmie. Najwięcej, bo aż 548 wniosków wpłynęło od...

Powiatowa i Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gnieźnie zapraszają na spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące kolejnej edycji Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara.

Spotkanie odbędzie się w dniu...

Tegoroczne wakacje to najlepszy i praktycznie ostateczny moment, by wykorzystać bon turystyczny. Na blisko 434 tys. uprawnionych w Wielkopolsce osób, wciąż nieaktywnych jest ponad 81 tys. bonów. Warto się pospieszyć, bo...

ukraina

                                                            &nbsp...

w plakat zapraszajacyh

 

Seminarium ogórkowe - szczegóły:

Seminarium - 16.-07.2022

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych...

W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę trzynastej emerytury. Emeryci i renciści otrzymają pieniądze wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynastka "na rękę" wyniesie 1217,98 zł.

Zgodnie z ustawą...

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie...

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem lub ze śliwką pn. „Przysmaki z...

Niskie podatki także dla emerytów i rencistów

Ponad 3 mln emerytów i rencistów zyska na zmianach podatkowych, które wejdą w życie od 1 lipca. Przeciętna korzyść zyskujących ma wynieść rocznie około 726 zł.

Reforma „Niskie Podatki”, która wejdzie w życie od 1...

Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS.

Płatnicy...

Od 1 lipca można wnioskować o środki na wyprawkę szkolną

Od najbliższego piątku, 1 lipca, można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną.

Od ubiegłego roku szkolnego (2021/2022) to Zakład Ubezpieczeń Społecznych...

Świadczenie 500+ mogą otrzymać również obywatele Ukrainy, pod warunkiem, że pracują w Polsce i mieszkają razem z dziećmi, które utrzymują.

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy...

XLI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

informuje, ze Prezes Rady Ministrow na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o dzialaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisal Zarzadzenie nr 52 z dnia 4 marca 2022 roku w...

Nabor_TT

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska.

Do udziału w naborze zapraszamy młodych ludzi, którym bliskie są zagadnienia...

Organizujemy kursy podstawowe i uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie...

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wraz z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy współorganizacji Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zapraszają...

w ukraina

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. ZUS jest też gotowy udostępnić bazę lokalową ZUS uchodźcom z Ukrainy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest...

Informacja na temat zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2021 rok.

1. Przedstawienie Raportu oraz Debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta  Witkowo za...

xix bgr plakat 31.01.22.1 600

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału...

ZARZĄDZENIE NR 45 / 2022

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Witkowo na rok...

 uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 40 z...

XL sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 11,30 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Co roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje stan kont i subkont ok. 24 mln osób ubezpieczonych. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia emerytury, a więc wprost przekładają się na wysokość przyszłego...

XXXV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe.

Od 16 maja 2022 r. został...

W związku z występującymi (okresowo) również na terenie naszego województwa zdarzeniami pogodowymi noszącymi znamiona klęski żywiołowej, uprzejmie przypominam o zasadach występowania o środki dotacji z budżetu Wojewody...

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16

Nazwa biura IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 3

Obszar województwo wielkopolskie powiat gnieźnieński

Ważność od godz...

XXXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 14,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji...

Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład płatnicy będą przekazywać dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące do 5., 15. i 20 dnia następnego miesiąca.

Dla większości płatników...