susza 2019

Informuję producentów rolnych, w związku z komunikatami IUNG Puławy dotyczącymi zagrożenia suszą, w przypadku stwierdzenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych tym zjawiskiem konieczne jest zgłoszenie powstałych szkód...

VI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...
Komunikat

Ze względu na wysokie temperatury Urząd Gminy i Miasta w Witkowie od dnia 07.06.2019 r. (do odwołania) będzie czynny w godzinach od 7.00 do 15.00.

V sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu GiM w Witkowie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku...
przetarg powiat tabela

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest...

Na terenie gminy Czerniejewo, w Szczytnikach Czerniejewskich, wyznaczono ognisko wścieklizny. Na obszarze zagrożonym, w promieniu 5 km od ogniska choroby, zakazuje się między innymi: swobodnego puszczania psów i kotów...

zalacznik 2 konkurstuob

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona...

mapka ow

Od 20 czerwca 2019 r. do 2 września 2019 r. zmieniona zostanie organizacja ruchu. Dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, odbywać się będzie przez Rybakówkę, natomiast wyjazd zostaje na dotychczasowych zasadach...

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie stanowisko – księgowa

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki...

IX sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum...

W dniach 8-10 kwietnia br. ponad 80 osób z terenu Gminy i Miasta Witkowo, będzie musiało stawić się przed Komisją Kwalifikacyjną.

Kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 16:30. Siedziba...

100 lat! Świadczenie honorowe z ZUS

W Wielkopolsce emeryturę wyjątkową pobiera 178 osób, które ukończyły 100 lat życia. Najstarsi z dostojnych Jubilatów obchodzili w tym roku 109 urodziny. W całym kraju świadczenie honorowe z ZUS otrzymuje 1,9 tys. osób...

Z ZUS - osobiście, telefonicznie, a może przez Internet?

Prawie 47 857  klientów odwiedziło w kwietniu 10 placówek ZUS na terenie, który obsługuje II Oddział ZUS w Poznaniu. W tym samym czasie, w całym  kraju liczba osób na salach obsługi klientów osiągnęła...

Informuje się mieszkańców Sołectwa Ruchocinek, że w dniu 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w  RUCHOCINKU  odbędzie się zebranie wyborcze w celu ponownego wyboru sołtysa.

W...

Informuję, że z powodu braku osoby pełniącej funkcję sołtysa wsi Ruchocinek mieszkańcy sołectwa Ruchocinek zobowiązani są do zapłaty I raty podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego za 2019 rok bezpośrednio na...

Dni Witkowa

XX Dni Witkowa 15 -16 VI 2019 Plac Targowy

SOBOTA - 15 czerwca

11:30 - 13:30 XIX Jubileuszowy Zlot Miłośników VW Garbusa & Co – parking przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie, ul. Czerniejewska

17:00 - 17:45...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję pn. „Efektywność energetyczna a jakość powietrza”, która odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w Poznaniu, na...

Uprzejmie informujemy, że na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z...

Komunikat

Komunikat dotyczy zmiany godzin pracy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. Ze względu na wysokie temperatury Urząd Gminy i Miasta w Witkowie od dnia 07.06.2019 r. (do odwołania) będzie czynny w godzinach od...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej część działki nr 153, o pow. 1,3600 ha, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, zapisanej...

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy, od 1 czerwca ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:

 • Czerwcowe badanie...

W związku z kończącą się kadencją ławników sądowych informuję, że w terminie do 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy, na kadencję 2020-2023...

13 emerytura

9 mld zł trafiło już do emerytów, rencistów i osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne z tytułu tzw. „trzynastego świadczenia”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył już także wysyłkę decyzji o...

IV sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu GiM w Witkowie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku...

VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 15,30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w...

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje mieszkańców Gminy Witkowo, że w dniu 23.02.2019...

Nie tylko emeryci dostaną PIT z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Co roku, w drugiej połowie...

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym, położonej w Witkowie przy ul. Strzałkowskiej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako...

VII sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 11,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed...

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w...

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w...

Pani Andżelika Możdżanowska – Pełnomocnik Rządu ds. MSP oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapraszają przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów...

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie podaje do wiadomości, że zgodnie z „Planem treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na rok 2018” 29 listopada...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że sołtys wsi Chłądowo nie będzie pobierał IV raty podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego za 2018 r.  od mieszkańców sołectwa Chłądowo. W związku z tym należne...

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora publicznych placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo

- Szkoły Podstawowej nr 2 im...

Informujemy, że termin odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Małachowo-Kępe, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany i Małachowo-Złych Miejsc zostaje przełożony z dnia 12 listopada 2018 roku...