w img 9646eeee

W minioną sobotę, 1 lipca w Ruchocinku odbył się piknik o tematyce cyberprzestępczości (cyberbezpieczeństwa) i promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem Nie daj się oszukać „na wnuczka”, zorganizowany w...

Nie daj się oszukać na wnuczka

W kwietniu 2023 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo przy kontrasygnacie Ilony Wasiewicz-Majchrzak – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo podpisał z Urszulą Dubejko – Dyrektorem Departamentu Funduszu...

w dsc 3517gggg

29 czerwca br. w miejscowości Ruchocinek miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu pn. Nie daj się oszukać „na wnuczka”. W spotkaniu uczestniczył Marian Gadziński – Burmistrz...

Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Witkowo

W 2022 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo złożył Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w 2023 roku zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na...