Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W sierpniu ubiegłego roku złożono 3 Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po zakończonej ocenie złożonych projektów wyniki pierwszego naboru wniosków zostały...

w eu przewozy autobusoweplaka1

W 2021 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo złożył Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w 2022 roku zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na...