Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, przed Nami kolejna, siódma już edycja budżetu obywatelskiego. W tym roku, wzorem ubiegłego, wybierzemy zwycięskie projekty, które w 2025 roku będą realizowane w Witkowie oraz na terenach wiejskich. Pula środków do rozdysponowania wynosi 200.000,00 zł w podziale: 150.000,00 zł na zwycięskie projekty planowane do realizacji w Witkowie i 50.000,00 zł na zadania do realizacji na terenach wiejskich.

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2025 Rok

Budżet Obywatelski na 2025 rok obejmować będzie zadania mające charakter infrastrukturalny, należące do zadań własnych gminy, z uwzględnieniem, że zakup wyposażenia (doposażenia) nie może stanowić 100% kosztów całego przedsięwzięcia.

W okresie od 1 lipca do 6 września 2024 r. mieszkańcy naszej gminy mogą zgłaszać projekty budżetu obywatelskiego. Każdy zgłoszony projekt musi zdobyć poparcie przynajmniej 10 osób, zawierać opis projektu, przybliżony kosztorys i lokalizację.

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane przez Komisję składającą się z pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, a gotowa lista zostanie poddana pod głosowanie. Co warte podkreślenia, każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, na jeden projekt budżetu obywatelskiego wskazany na liście.

Szczegółowe informacje dotyczące całej procedury związanej z budżetem obywatelskim można znaleźć poniżej.

Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do aktywnego udziału w tej inicjatywnie.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szoszorek