Zapraszamy do wypełnienia ANKIETY o miejscu, w którym żyjecie: obszarze działania Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska.

Ankieta dotycząca obszaru działania Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=9b041679&&b=8e7c6dda3&&c=bbe2965d

Tematem badania są mocne i słabe strony obszaru LGD. Wyniki ankiety posłużą do wypracowania zagadnień, na których powinna koncentrować się nowa Strategia rozwoju partnerstwa, przedsięwzięcia, które powinny być realizowane na obszarze LGD zwłaszcza w Państwa miejscowości i gminie, oraz potrzeby mieszkańców i informacje o miejscu ich zaspokojenia.

Państwa indywidualne odpowiedzi będą traktowane poufnie.

Liczymy na Państwa głos w sprawie rozwoju obszaru LGD – Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.

UWAGA!! Gmina, z której wpłynie najwięcej wypełnionych w 100% ankiet zgarnie 1 000 zł.! (Regulamin na stronie www.unianadwarcianska.pl)