Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wraz z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy współorganizacji Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zapraszają na konferencję pn. „Ochrona środowiska na terenach wiejskich – skutecznie i opłacalnie”

Konferencja odbędzie się 8 czerwca 2022 r. w obiekcie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku. Wydarzenie to będzie miało charakter hybrydowy, więc zachęcamy do uczestnictwa on-line, jak również w formie stacjonarnej. Adresatami tego wydarzenia będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, rolnicy oraz doradcy rolniczy.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania suszy rolniczej czy poprawy jakości wód a  także zapoznają się z ofertą finansowania przedsięwzięć ze środków WFOŚiGW w Poznaniu i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dodatkowo, podczas spotkania odbędzie się finał konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich, w ramach którego zostaną nagrodzone trzy najlepsze projekty.