Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”.

W ramach projektu realizujemy:

  • staże,
  • bony na zasiedlenie,
  • bony szkoleniowe,
  • szkolenia grupowe:

Zapraszamy pracodawców do współpracy oraz wszystkie zainteresowane osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Więcej na temat projektu https://gniezno.praca.gov.pl/-/9143069-realizacja-projektu-power-v-2019-2022.

Wnioski dostępne są na parterze w Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz na stronie internetowej PUP https://gniezno.praca.gov.pl./DOKUMENTY DO pobrania Szczegółowe informacje w CAZ (parter) p. 5, 6, 7, 14, 15.