Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w roku 2024

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w roku 2024

Rejon I (Witkowo ulice: Ogrodowa, Wrzesińska, Szmaragdowa, Wodociągowa, Skośna, Cmentarna, Zielona, Strzałkowska, Jana Pawła II, Jasna, Spokojna, Czerniejewska, Różana, Magnoliowa, Braci Łukowskich, Lotnicza, Piękna, Pogodna, Radosna, Żwirki i Wigury, Armii Poznań.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

popiół (pojemniki)

03.01.2024

17.01.2024

03.01.2024

02.01.2024

16.01.2024

17.01.2024

07.02.2024

21.02.2024

07.02.2024

06.02.2024

20.02.2024

21.02.2024

06.03.2024

20.03.2024

06.03.2024

05.03.2024

19.03.2024

20.03.2024

03.04.2024

17.04.2024

10.04.2024

09.04.2024

16.04.2024

23.04.2024

30.04.2024

17.04.2024

08.05.2024

22.05.2024

15.05.2024

07.05.2024

14.05.2024

21.05.2024

28.05.2024

22.05.2024

05.06.2024

19.06.2024

12.06.2024

04.06.2024

11.06.2024

18.06.2024

25.06.2024

 

03.07.2024

17.07.2024

10.07.2024

02.07.2024

09.07.2024

16.07.2024

30.07.2024

 

07.08.2024

21.08.2024

14.08.2024

06.08.2024

13.08.2024

20.08.2024

27.08.2024

 

04.09.2024

18.09.2024

11.09.2024

03.09.2024

10.09.2024

17.09.2024

24.09.2024

 

02.10.2024

24.10.2024

09.10.2024

08.10.2024

15.10.2024

22.10.2024

29.10.2024

24.10.2024

06.11.2024

18.11.2024

13.11.2024

05.11.2024

19.11.2024

18.11.2024

04.12.2024

16.12.2024

10.12.2024

03.12.2024

17.12.2024

16.12.2024

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon II (Witkowo ulice: Gnieźnieńska, Bolesława Chrobrego, Piastowska, Słowiańska, Młyńska, Szkolna, Prosta, Komisji Edukacji Narodowej, Harcerska, Zuchów, Sportowa, Dębińska, Łąkowa, Kwiatowa, Topolowa, Skorzęcka, Wiosenna, Złota.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

popiół (pojemniki)

08.01.2024

22.01.2024

08.01.2024

02.01.2024

16.01.2024

22.01.2024

05.02.2024

19.02.2024

05.02.2024

06.02.2024

20.02.2024

19.02.2024

04.03.2024

18.03.2024

04.03.2024

05.03.2024

19.03.2024

18.03.2024

08.04.2024

22.04.2024

11.04.2024

09.04.2024

16.04.2024

23.04.2024

30.04.2024

22.04.2024

06.05.2024

20.05.2024

16.05.2024

07.05.2024

14.05.2024

21.05.2024

28.05.2024

20.05.2024

03.06.2024

17.06.2024

13.06.2024

04.06.2024

11.06.2024

18.06.2024

25.06.2024

 

01.07.2024

15.07.2024

11.07.2024

02.07.2024

09.07.2024

16.07.2024

30.07.2024

 

02.08.2024

21.08.2024

08.08.2024

06.08.2024

13.08.2024

20.08.2024

27.08.2024

 

06.09.2024

18.09.2024

12.09.2024

03.09.2024

10.09.2024

17.09.2024

24.09.2024

 

04.10.2024

17.10.2024

10.10.2024

08.10.2024

15.10.2024

22.10.2024

29.10.2024

17.10.2024

08.11.2024

27.11.2024

14.11.2024

05.11.2024

19.11.2024

27.11.2024

06.12.2024

24.12.2024

11.12.2024

03.12.2024

17.12.2024

24.12.2024

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon III (Witkowo ulice: Oświatowa, Gimnazjalna, Powstańców Wlkp., Słoneczna, Tylna, Wiejska, Poznańska, Parkowa, Krótka, Polna, Stary Rynek, Warszawska, Dworcowa, Rzemieślnicza.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

popiół (pojemniki)

04.01.2024

18.01.2024

04.01.2024

02.01.2024

16.01.2024

18.01.2024

01.02.2024

15.02.2024

01.02.2024

06.02.2024

20.02.2024

15.02.2024

07.03.2024

21.03.2024

07.03.2024

05.03.2024

19.03.2024

21.03.2024

04.04.2024

18.04.2024

12.04.2024

09.04.2024

16.04.2024

23.04.2024

30.04.2024

18.04.2024

02.05.2024

13.05.2024

17.05.2024

07.05.2024

14.05.2024

21.05.2024

28.05.2024

13.05.2024

06.06.2024

20.06.2024

14.06.2024

04.06.2024

11.06.2024

18.06.2024

25.06.2024

 

04.07.2024

18.07.2024

12.07.2024

02.07.2024

09.07.2024

16.07.2024

30.07.2024

 

01.08.2024

14.08.2024

16.08.2024

06.08.2024

13.08.2024

20.08.2024

27.08.2024

 

05.09.2024

16.09.2024

13.09.2024

03.09.2024

10.09.2024

17.09.2024

24.09.2024

 

03.10.2024

21.10.2024

11.10.2024

08.10.2024

15.10.2024

22.10.2024

29.10.2024

17.10.2024

07.11.2024

21.11.2024

15.11.2024

05.11.2024

19.11.2024

21.11.2024

05.12.2024

19.12.2024

12.12.2024

03.12.2024

17.12.2024

19.12.2024

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon IV (Witkowo ulice: Park Kościuszki, Nowa, Północna, Osiedlowa, Piwna, Szampańska, Rumowa, Zacisze, Wschodnia, Zachodnia, Witosa, Kosynierów Miłosławskich, Leśna, Akacjowa, Jesionowa, Jodłowa, Sosnowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Powidzka, Bajeczna, Malwowa, Zakole.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

popiół (pojemniki)

11.01.2024

25.01.2024

11.01.2024

02.01.2024

16.01.2024

25.01.2024

08.02.2024

22.02.2024

08.02.2024

06.02.2024

20.02.2024

22.02.2024

14.03.2024

28.03.2024

14.03.2024

05.03.2024

19.03.2024

28.03.2024

11.04.2024

25.04.2024

16.04.2024

09.04.2024

16.04.2024

23.04.2024

30.04.2024

25.04.2024

09.05.2024

23.05.2024

21.05.2024

07.05.2024

14.05.2024

21.05.2024

28.05.2024

23.05.2024

13.06.2024

27.06.2024

18.06.2024

04.06.2024

11.06.2024

18.06.2024

25.06.2024

 

11.07.2024

25.07.2024

16.07.2024

02.07.2024

09.07.2024

16.07.2024

30.07.2024

 

08.08.2024

22.08.2024

20.08.2024

06.08.2024

13.08.2024

20.08.2024

27.08.2024

 

12.09.2024

26.09.2024

17.09.2024

03.09.2024

10.09.2024

17.09.2024

24.09.2024

 

10.10.2024

31.10.2024

15.10.2024

08.10.2024

15.10.2024

22.10.2024

29.10.2024

31.10.2024

14.11.2024

28.11.2024

19.11.2024

05.11.2024

19.11.2024

28.11.2024

12.12.2024

27.12.2024

13.12.2024

03.12.2024

17.12.2024

27.12.2024

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon V (Wioski: Sokołowo, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Kamionka)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

zmieszanych

selektywnych

biodegradowalnych

12.01.2024

12.01.2024

12.01.2024

09.02.2024

09.02.2024

09.02.2024

08.03.2024

08.03.2024

08.03.2024

05.04.2024

19.04.2024

17.04.2024

05.04.2024

19.04.2024

10.05.2024

22.05.2024

22.05.2024

10.05.2024

21.05.2024

07.06.2024

21.06.2024

19.06.2024

07.06.2024

18.06.2024

05.07.2024

15.07.2024

17.07.2024

05.07.2024

16.07.2024

09.08.2024

22.08.2024

21.08.2024

09.08.2024

20.08.2024

13.09.2024

26.09.2024

18.09.2024

13.09.2024

25.09.2024

11.10.2024

30.10.2024

16.10.2024

11.10.2024

30.10.2024

15.11.2024

20.11.2024

15.11.2024

13.12.2024

16.12.2024

13.12.2024

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon VI (Wioski: Malenin, Gorzykowo, Królewiec, Czajki, Jaworowo, Odrowąż.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

zmieszanych

selektywnych

 biodegradowalnych

09.01.2024

09.01.2024

09.01.2024

13.02.2024

13.02.2024

13.02.2024

12.03.2024

12.03.2024

12.03.2024

12.04.2024

25.04.2024

18.04.2024

12.04.2024

23.04.2024

02.05.2024

17.05.2024

23.05.2024

06.05.2024

17.05.2024

03.06.2024

14.06.2024

20.06.2024

04.06.2024

14.06.2024

12.07.2024

25.07.2024

18.07.2024

12.07.2024

23.07.2024

16.08.2024

30.08.2024

22.08.2024

16.08.2024

27.08.2024

02.09.2024

20.09.2024

19.09.2024

03.09.2024

20.09.2024

09.10.2024

18.10.2024

17.10.2024

08.10.2024

18.10.2024

22.11.2024

21.11.2024

22.11.2024

20.12.2024

17.12.2024

20.12.2024

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon VII (Wioski: Mąkownica, Ruchocin, Mielżyn)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

zmieszanych

selektywnych

 biodegradowalnych

10.01.2024

10.01.2024

10.01.2024

14.02.2024

14.02.2024

14.02.2024

13.03.2024

13.03.2024

13.03.2024

10.04.2024

24.04.2024

19.04.2024

10.04.2024

30.04.2024

15.05.2024

29.05.2024

24.05.2024

15.05.2024

28.05.2024

12.06.2024

27.06.2024

21.06.2024

12.06.2024

25.06.2024

10.07.2024

26.07.2024

19.07.2024

10.07.2024

23.07.2024

01.08.2024

19.08.2024

23.08.2024

02.08.2024

19.08.2024

02.09.2024

19.09.2024

20.09.2024

04.09.2024

19.09.2024

01.10.2024

16.10.2024

18.10.2024

01.10.2024

16.10.2024

13.11.2024

22.11.2024

13.11.2024

18.12.2024

18.12.2024

18.12.2024

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon VIII (Wioski: Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

zmieszanych

selektywnych

 biodegradowalnych

24.01.2024

24.01.2024

24.01.2024

28.02.2024

28.02.2024

28.02.2024

27.03.2024

27.03.2024

27.03.2024

11.04.2024

24.04.2024

23.04.2024

09.04.2024

24.04.2024

16.05.2024

29.05.2024

27.05.2024

14.05.2024

29.05.2024

13.06.2024

26.06.2024

26.06.2024

11.06.2024

26.06.2024

11.07.2024

24.07.2024

23.07.2024

09.07.2024

24.07.2024

08.08.2024

28.08.2024

27.08.2024

05.08.2024

28.08.2024

11.09.2024

25.09.2024

24.09.2024

13.09.2024

25.09.2024

09.10.2024

23.10.2024

22.10.2024

04.10.2024

23.10.2024

20.11.2024

26.11.2024

20.11.2024

11.12.2024

19.12.2024

11.12.2024

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon IX (Wioski: Witkówko, Folwark, Piaski, Krzyżówka, Kołaczkowo, Ćwierdzin, Chłądowo.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

zmieszanych

selektywnych

 biodegradowalnych

05.01.2024

05.01.2024

05.01.2024

02.02.2024

02.02.2024

02.02.2024

01.03.2024

01.03.2024

01.03.2024

02.04.2024

15.04.2024

09.04.2024

02.04.2024

16.04.2024

07.05.2024

23.05.2024

14.05.2024

07.05.2024

17.05.2024

10.06.2024

19.06.2024

11.06.2024

10.06.2024

20.06.2024

08.07.2024

26.07.2024

09.07.2024

08.07.2024

24.07.2024

12.08.2024

29.08.2024

13.08.2024

12.08.2024

29.08.2024

09.09.2024

30.09.2024

10.09.2024

09.09.2024

30.09.2024

07.10.2024

21.10.2024

08.10.2024

07.10.2024

22.10.2024

04.11.2024

12.11.2024

04.11.2024

02.12.2024

09.12.2024

02.12.2024

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon X (Wioski: Małachowo-Kępe, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-Złych Miejsc)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

zmieszanych

selektywnych

 biodegradowalnych

23.01.2024

23.01.2024

23.01.2024

26.02.2024

26.02.2024

26.02.2024

25.03.2024

25.03.2024

25.03.2024

15.04.2024

29.04.2024

24.04.2024

17.04.2024

29.04.2024

16.05.2024

27.05.2024

29.05.2024

13.05.2024

27.05.2024

07.06.2024

24.06.2024

27.06.2024

10.06.2024

24.06.2024

03.07.2024

29.07.2024

24.07.2024

04.07.2024

29.07.2024

14.08.2024

26.08.2024

28.08.2024

13.08.2024

26.08.2024

05.09.2024

23.09.2024

25.09.2024

06.09.2024

23.09.2024

14.10.2024

28.10.2024

23.10.2024

15.10.2024

28.10.2024

25.11.2024

27.11.2024

25.11.2024

23.12.2024

20.12.2024

23.12.2024

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon XI (Wioski: Ruchocinek, Dębina)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

zmieszanych

selektywnych

biodegradowalnych

26.01.2024

26.01.2024

26.01.2024

23.02.2024

23.02.2024

23.02.2024

29.03.2024

29.03.2024

29.03.2024

08.04.2024

26.04.2024

26.04.2024

12.04.2024

26.04.2024

09.05.2024

24.05.2024

31.05.2024

08.05.2024

24.05.2024

05.06.2024

21.06.2024

28.06.2024

06.06.2024

21.06.2024

01.07.2024

19.07.2024

25.07.2024

02.07.2024

19.07.2024

07.08.2024

23.08.2024

29.08.2024

06.08.2024

23.08.2024

12.09.2024

27.09.2024

26.09.2024

10.09.2024

27.09.2024

14.10.2024

25.10.2024

24.10.2024

10.10.2024

25.10.2024

29.11.2024

28.11.2024

29.11.2024

30.12.2024

23.12.2024

30.12.2024

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów ulegających biodegradacji) dla zabudowy wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo uzgodnione są bezpośrednio z zarządcami budynków, zgodnie z następującymi częstotliwościami:

a. zmieszane odpady komunalne:

  • miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,
  • wieś: przynajmniej raz w tygodniu,

b. papier, tworzywa sztuczne i szkło: przynajmniej dwa razy w miesiącu,

c. odpady komunalne ulegające biodegradacji:

  • okres jesienno - zimowy: przynajmniej raz w tygodniu,
  • okres wiosenno - letni: przynajmniej dwa razy w tygodniu.

 

Harmonogram wywozu odpadów stałych z działek letniskowych w 2024 roku

Miesiąc

Odpady zmieszane

Odpady selektywne

Odpady BIO

Kwiecień

13.04.2024

13.04.2024

06.04.2024

20.04.2024

Maj

18.05.2024

18.05.2024

04.05.2024

25.05.2024

Czerwiec

15.06.2024

15.06.2024

08.06.2024

22.06.2024

Lipiec

06.07.2024

20.07.2024

20.07.2024

06.07.2024

27.07.2024

Sierpień

03.08.2024

24.08.2024

24.08.2024

10.08.2024

31.08.2024

Wrzesień

07.09.2024

21.09.2024

21.09.2024

07.09.2024

28.09.2024

Październik

19.10.2024

19.10.2024

12.10.2024

26.10.2024