XL sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 11,30 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
  3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Witkowo na lata 2022 – 2025”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
  6. Inne sprawy.
  7. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik