opracowania raportu o stanie gminy wynika z artykułu 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Burmistrz Witkowa jest zobowiązany każdego roku do dnia 31 maja, przedstawić Radzie Gminy Witkowo – raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności przedstawia realizację programów, strategii i uchwał oraz budżetu obywatelskiego. Raport ma charakter publiczny. W debacie nad nim mają prawo uczestniczyć także Mieszkańcy Witkowa, po uprzednim spełnieniu wymagań proceduralnych.

Raport o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok

Realizując swój ustawowy obowiązek Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo niniejszym przedstawia Raport o Stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok.