XXXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 14,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.
  2. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  3. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.
  4. Inne sprawy.
  5. Zamknięcie obrad XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik