Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szoszorek

 Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Krzysztof Szoszorek

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Paweł Czarnecki

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Paweł Czarnecki

 

Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo
Alicja Wentland
(od lutego 2019 r. do kwietnia 2024 r.)

 

 

Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo
Monika Michalak-Plewako
(od sierpnia 2023 r.)

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Marian Gadziński

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński
(od 2016 r. do maja 2024 r.)

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - Marek Wiatrowski

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Marek Wiatrowski
(od lipca 2019 r. do maja 2024 r.)