Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie

30 maja 2022 r. poznaliśmy wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST...

Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie

30 maja 2022 r. poznaliśmy wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST...

„Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany - zakończono inwestycji

W grudniu ubiegłego roku zakończono zadanie pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany”, którego realizacja rozpoczęła się w czerwcu...

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W sierpniu ubiegłego roku złożono 3 Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po zakończonej ocenie złożonych projektów wyniki pierwszego naboru wniosków zostały...