Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 -2020.

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)” W ramach projektu realizujemy:

  • staże,
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • szkolenia grupowe i indywidualne

Zapraszamy pracodawców do współpracy oraz osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Więcej informacji na temat projektu https://gniezno.praca.gov.pl/-/9456224-realizacja-projektu-wrpo-v-2019-2022

Wnioski dostępne są na parterze w Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz na stronie internetowej PUP https://gniezno.praca.gov.pl /DOKUMENTY DO POBRANIA
Szczegółowe informacje w CAZ (parter) p. 5, 6, 7, 14, 15