Na stronie internetowej www.pkw.gov.pl znajdują się wszelkie akty prawne, uchwały Państwowej Komisji Wyborczej oraz wyjaśnienia i stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018. 

Najważniejsze uchwały Państwowej Komisji Wyborczej:

 1. Kodeks Wyborczy
 2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 4. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 5. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 6. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 7. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Poniżej zamieszczono linki do prezentacji szkoleniowych dla członków obwodowych komisji wyborczych. Prawa autorskie do prezentacji ze szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych należą do Krajowego Biura Wyborczego.

Materiały szkolenie dla Obwodowych Komisji Wyborczych - Prezentacje

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów - Prezentacja
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalania wyników – Prezentacja
 3. Definicja znaku X - Prezentacja
 4. Przykłady i omówienie protokołów OKW - Prezentacja

Kanał informacyjny (RSS) konińskiej Delegatury KBW - http://it.konin.pl/wybory/

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (budynek "B" szkoły), ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Dawid Licheniak – Przewodniczący
2. Wiesława Owczarzak – Zastępca Przewodniczącego
3. Anna Buksińska – Członek
4. Paulina Justyna Łysiak – Członek
5. Jolanta Wróbel – Członek
6. Magdalena Wyszyńska-Zienczyk – Członek
7. Magdalena Zawieja – Członek
8. Teresa Zielińska – Członek
9. Angelika Maria Ziemba – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (budynek "B" szkoły), ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Lesław Stanisław Szczepek – Przewodniczący
2. Maria Jolenta Marszałek – Zastępca Przewodniczącego
3. Agata Buksińska – Członek
4. Krystyna Elżbieta Gbur – Członek
5. Magdalena Liszewska – Członek
6. Małgorzata Malawko – Członek .
7. Andrzej Seweryn Nowacki – Członek
8. Justyna Radecka – Członek
9. Wiesława Maria Radecka – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (budynek "A" szkoły), ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Marta Pawłowska – Przewodniczący
2. Jadwiga Simińska – Zastępca Przewodniczącego
3. Zofia Krystyna Jaworska – Członek
4. Agnieszka Kozińska – Członek
5. Barbara Kubacka – Członek
6.Marcelina Nowicka – Członek
7. Albert Mateusz Migoń – Członek
8.Ilona Magdalena Rabiega – Członek
9.Edyta Wyrębek – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (budynek "A" szkoły), ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.Witold Henryk Ziółkowski – Przewodniczący
2. Danuta Marianna Rabiega – Zastępca Przewodniczącego
3.Kinga Adamczewska – Członek
4.Marek Bykowski – Członek
5.Patrycja Krzewińska – Członek
6.Agnieszka Lewandowska – Członek
7.Marta Lisiak – Członek
8.Lidia Łączny – Członek
9.Henryka Musiela – Członek

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Urząd Gminy i Miasta, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.Agnieszka Maria Pasternak – Przewodniczący
2. Ewa Gronowicz – Zastępca Przewodniczącego
3.Krzysztof Jan Antczak – Członek
4. Barbara Danuta Jaworek – Członek
5. Natalia Kościecha – Członek
6. Daria Kowalik – Członek
7. Edyta Mietlicka – Członek
8. Katarzyna Rabiega – Członek
9. Oliwia Tysiąc – Członek .

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Urząd Gminy i Miasta, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Arleta Maria Bekas – Przewodniczący
2. Krystyna Mietlicka – Zastępca Przewodniczącego
3. Beata Bobrowska – Członek
4. Marzena Sabina Ciesielska – Członek
5. Kinga Czerniejewska – Członek
6. Przemysław Koziński – Członek
7.Paulina Malawko – Członek
8. Justyna Manuszak. – Członek
9. Marek Zieliński – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska w Sokołowie, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.Katarzyna Maria Kaczyńska – Przewodniczący
2. Natalia Łykowska – Zastępca Przewodniczącego
3.Kazimierz Roman Bruch – Członek
4.Marta Dorota Kasprzyk – Członek
5. Ewa Kądzielawska – Członek
6. Kamila Krzewińska – Członek
7. Małgorzata Różewicz – Członek
8. Klaudia Monika Wiącek – Członek
9. Agnieszka Maria Wykner – Członek

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska w Sokołowie, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Joanna Kościelniak – Przewodniczący
2. Robert Kuczyński – Zastępca Przewodniczącego
3.Ewa Karpińska – Członek
4.Urszula Dorota Kądzielawska – Członek
5.Włodzimierz Jan Orchowski – Członek
6.Grażyna Elżbieta Pilaczyńska – Członek
7.Waldemar Tadeusz Robaszkiewicz – Członek
8.Kamilla Teresa Stefaniak – Członek
9.Marcin Michał Zamiar – Członek .

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71a, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.Katarzyna Sucholas – Przewodniczący
2.Daria Maria Kaczmarek – Zastępca Przewodniczącego
3.Grażyna Flicińska – Członek
4.Anita Kryszak – Członek
5.Martyna Monika Majchrzak – Członek
6.Łukasz Artur Paluch – Członek
7.Jacek Rewers – Członek
8.Anna Święcichowska – Członek
9.Magdalena Wiesława Wilińska – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71a, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1 Marzena Sucholas – Przewodniczący
2. Magdalena Jałoszyńska – Zastępca Przewodniczącego
3.Marcin Jan Depczyński – Członek
4.Barbara Katarzyna Kałużna – Członek
5.Anna Marczak – Członek
6.Żaneta Agnieszka Mikołajewska – Członek
7.Mieczysław Musidlak – Członek
8.Irena Skoczylas – Członek
9.Monika Beata Śramkowska – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.Zenon Maciej Nowicki – Przewodniczący
2. Monika Daria Gruszczyńska – Zastępca Przewodniczącego
3.Barbara Helena Depczyńska – Członek
4.Wojciech Stanisław Deskowski – Członek
5.Emilia Jastrzębska – Członek
6.Daria Kozierska – Członek
7.Małgorzata Kozińska – Członek
8.Iwona Malinowska – Członek
9.Ilona Musidlak – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.Leszek Kryszak – Przewodniczący
2. Krzysztof Paweł Nowiński – Zastępca Przewodniczącego
3.Martyna Anna Gruszczyńska – Członek
4.Krystyna Bożena Kierzek – Członek
5.Anna Maria Kubacka – Członek
6.Magdalena Łabuńko – Członek
7.Beata Marciniak – Członek
8.Ewelina Anna Sucholas – Członek
9.Daria Maria Woźnicka-Zawal – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mielżynie, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1 Janina Kazimiera Szczepańska – Przewodniczący
2.Wojciech Kupaj – Zastępca Przewodniczącego
3. Magdalena Elżbieta Glapka – Członek
4.Klaudia Kamińska – Członek
5.Danuta Anna Łuczak – Członek
6.Katarzyna Starczewska-Jaskólska – Członek
7.Adam Szewczyk – Członek
8.Anna Stanisława Szuba – Członek
9.Małgorzata Zaryczna – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mielżynie, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.Kamilla Maria Sikorska – Przewodniczący
2.Joanna Maria Markiewicz – Zastępca Przewodniczącego
3.Anna Marciniak – Członek
4.Joanna Maria Markiewicz – Członek
5.Patrycja Peszka – Członek
6.Karolina Pilarska – Członek
7.Izabela Szcześniak – Członek
8.Judyta Bernadetta Wewiór – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.Natalia Walczak – Przewodniczący
2. Marta Agnieszka Zielińska – Zastępca Przewodniczącego
3.Joanna Kaźmierczak – Członek
4.Katarzyna Kubacka – Członek
5.Dawid Łukasz Kuliński – Członek
6.Agnieszka Leśna – Członek
7.Bożena Kazimiera Marecka – Członek
8.Klaudia Szczepańska – Członek
9.Przemysław Hubert Witczak – Członek

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.Patryk Zieliński – Przewodniczący
2. Piotr Tomasz Zienczyk – Zastępca Przewodniczącego
3.Karolina Biadasz – Członek
4.Patrycja Teresa Depczyńska – Członek
5.Zofia Aurelia Grześkowiak – Członek
6.Magdalena Malawko – Członek
7.Beata Mielcarek – Członek
8.Elżbieta Wanda Szypuła – Członek
9.Monika Justyna Wawrzyniak – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.Alfreda Grześkiewicz – Przewodniczący
2. Bernadeta Dorota Przybylska – Zastępca Przewodniczącego
3.Ewelina Jaskólska – Członek
4.Kamila Kobylarek – Członek
5.Julia Kozieł – Członek
6.Genowefa Pieron – Członek
7. Alicja Wanda Prokopowicz – Członek
8.Monika Sterling – Członek
9.Grażyna Szkudlarek – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.Sławomir Wojciech Grześkiewicz – Przewodniczący
2. Renata Agnieszka Chmielewska – Zastępca Przewodniczącego
3.Sylwia Agnieszka Burzyńska – Członek
4.Joanna Bykowska – Członek
5.Damian Dominiak – Członek
6.Jacek Manuszak – Członek
7.Monika Peszka – Członek
8. Beata Szymańska – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Przedszkole Miejskie w Witkowie,
ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.Dagmara Helena Skrzypska – Przewodniczący
2.Mieczysława Skrzypczak – Zastępca przewodniczącego
3.Grażyna Anna Bałdo – Członek
2.Bogumiła Barbara Depczyńska – Członek
3.Danuta Zofia Kowalczyk – Członek
4.Karol Łączny – Członek
5.Urszula Pankowska – Członek
6.Janina Kazimiera Pastyka – Członek
9.Syntia Sara Tessa – Członek

 

Skład osobowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Przedszkole Miejskie w Witkowie,
ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.Karolina Nowicka –Przewodniczący
2. Jakub Michał Drzewiecki –Zastępca Przewodniczącego
3.Ewa Kamińska –Członek
4.Ewa Maria Kozłowska – Członek
5.Karolina Kuczyńska – Członek
6.Jadwiga Maria Noworol – Członek
7.Małgorzata Sieniuć – Członek
8.Dorota Elżbieta Wawrzyniak – Członek
9.Agnieszka Zamiara – Członek

POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Witkowo

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 10 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy

w Koninie II

Paweł Myśliński

 

Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 27 września 2018 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (budynek "B" szkoły), ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Dawid Licheniak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

2.

Wiesława Owczarzak, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

3.

Anna Buksińska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

4.

Paulina Justyna Łysiak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

5.

Jolanta Wróbel, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

6.

Magdalena Wyszyńska-Zienczyk, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

7.

Magdalena Zawieja, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

8.

Teresa Zielińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Małachowo Złych Miejsc

9.

Angelika Maria Ziemba, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Lesław Stanisław Szczepek, zgłoszony przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

2.

Maria Jolenta Marszałek, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

3.

Agata Buksińska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

4.

Krystyna Elżbieta Gbur, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Małachowo Wierzbiczany

5.

Magdalena Liszewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

6.

Małgorzata Malawko, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO” (uzupełnienie składu), zam. Gniezno

7.

Andrzej Seweryn Nowacki, zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

8.

Justyna Radecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witkowo

9.

Wiesława Maria Radecka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (budynek "A" szkoły), ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Marta Pawłowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sokołowo

2.

Jadwiga Simińska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

3.

Zofia Krystyna Jaworska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

4.

Agnieszka Kozińska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

5.

Barbara Kubacka, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

6.

Albert Mateusz Migoń, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

7.

Marcelina Nowicka, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Małachowo Wierzbiczany

8.

Ilona Magdalena Rabiega, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Małachowo Złych Miejsc

9.

Edyta Wyrębek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Szemborowice

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Witold Henryk Ziółkowski, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

2.

Danuta Marianna Rabiega, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Małachowo Złych Miejsc

3.

Kinga Adamczewska, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

4.

Marek Bykowski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

5.

Patrycja Krzewińska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

6.

Agnieszka Lewandowska, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

7.

Marta Lisiak, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

8.

Lidia Łączny, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO” (uzupełnienie składu), zam. Gniezno

9.

Henryka Musiela, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Urząd Gminy i Miasta, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Agnieszka Maria Pasternak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

2.

Ewa Gronowicz, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

3.

Krzysztof Jan Antczak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

4.

Barbara Danuta Jaworek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

5.

Natalia Kościecha, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkówko

6.

Daria Kowalik, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

7.

Edyta Mietlicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Małachowo Wierzbiczany

8.

Katarzyna Rabiega, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witkowo

9.

Oliwia Tysiąc, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Piaski

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Arleta Maria Bekas, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

2.

Krystyna Mietlicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Małachowo Złych Miejsc

3.

Beata Bobrowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

4.

Marzena Sabina Ciesielska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

5.

Kinga Czerniejewska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

6.

Przemysław Koziński, zgłoszony przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Kołaczkowo

7.

Paulina Malawko, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Gniezno

8.

Justyna Manuszak, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

9.

Marek Zieliński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska w Sokołowie, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Katarzyna Maria Kaczyńska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Sokołowo

2.

Natalia Łykowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Ćwierdzin

3.

Kazimierz Roman Bruch, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

4.

Marta Dorota Kasprzyk, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Kołaczkowo

5.

Ewa Kądzielawska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Chłądowo

6.

Kamila Krzewińska, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

7.

Małgorzata Różewicz, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Gaj

8.

Klaudia Monika Wiącek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wiekowo

9.

Agnieszka Maria Wykner, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Skorzęcin

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Joanna Kościelniak, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Ostrowite Prymasowskie

2.

Robert Kuczyński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Chłądowo

3.

Ewa Karpińska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

4.

Urszula Dorota Kądzielawska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Chłądowo

5.

Włodzimierz Jan Orchowski, zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Ćwierdzin

6.

Grażyna Elżbieta Pilaczyńska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Ostrowite Prymasowskie

7.

Waldemar Tadeusz Robaszkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Ćwierdzin

8.

Kamilla Teresa Stefaniak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

9.

Marcin Michał Zamiar, zgłoszony przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 5

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71a, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Katarzyna Sucholas, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

2.

Daria Maria Kaczmarek, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Dębina

3.

Grażyna Flicińska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Małachowo Wierzbiczany

4.

Anita Kryszak, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Strzyżewo Witkowskie

5.

Martyna Monika Majchrzak, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Strzyżewo Witkowskie

6.

Łukasz Artur Paluch, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gorzykowo

7.

Jacek Rewers, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mielżyn

8.

Anna Święcichowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

9.

Magdalena Wiesława Wilińska, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Marzena Sucholas, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

2.

Magdalena Jałoszyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mielżyn

3.

Marcin Jan Depczyński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kołaczkowo

4.

Barbara Katarzyna Kałużna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Strzyżewo Witkowskie

5.

Anna Marczak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

6.

Żaneta Agnieszka Mikołajewska, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Ruchocinek

7.

Mieczysław Musidlak, zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Strzyżewo Witkowskie

8.

Irena Skoczylas, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

9.

Monika Beata Śramkowska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 6

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Zenon Maciej Nowicki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Gorzykowo

2.

Monika Daria Gruszczyńska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

3.

Barbara Helena Depczyńska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kołaczkowo

4.

Wojciech Stanisław Deskowski, zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

5.

Emilia Jastrzębska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

6.

Daria Kozierska, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Gniezno

7.

Małgorzata Kozińska, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Kołaczkowo

8.

Iwona Malinowska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

9.

Ilona Musidlak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Leszek Kryszak, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Strzyżewo Witkowskie

2.

Krzysztof Paweł Nowiński, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

3.

Martyna Anna Gruszczyńska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

4.

Krystyna Bożena Kierzek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gorzykowo

5.

Anna Maria Kubacka, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

6.

Magdalena Łabuńko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witkowo

7.

Beata Marciniak, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Gorzykowo

8.

Ewelina Anna Sucholas, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Gorzykowo

9.

Daria Maria Woźnicka-Zawal, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 7

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Janina Kazimiera Szczepańska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

2.

Wojciech Kupaj, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Jaworowo

3.

Magdalena Elżbieta Glapka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

4.

Klaudia Kamińska, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

5.

Danuta Anna Łuczak, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Pawłowo

6.

Katarzyna Starczewska-Jaskólska, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI (uzupełnienie składu), zam. Sokołowo

7.

Adam Szewczyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mielżyn

8.

Anna Stanisława Szuba, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Mielżyn

9.

Małgorzata Zaryczna, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Stanisław Stefan Przybylski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mielżyn

2.

Kamilla Maria Sikorska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mielżyn

3.

Joanna Magdalena Adamczewska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

4.

Anna Marciniak, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Mielżyn

5.

Joanna Maria Markiewicz, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Mielżyn

6.

Patrycja Peszka, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Ruchocinek

7.

Karolina Pilarska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Mielżyn

8.

Izabela Szcześniak, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Ruchocin

9.

Judyta Bernadetta Wewiór, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Jaworowo

 

Załącznik nr 8

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Natalia Walczak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

2.

Marta Agnieszka Zielińska, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Witkowo

3.

Joanna Kaźmierczak, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

4.

Katarzyna Kubacka, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

5.

Dawid Łukasz Kuliński, zgłoszony przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Dębina

6.

Agnieszka Leśna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Małachowo Wierzbiczany

7.

Bożena Kazimiera Marecka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

8.

Klaudia Szczepańska, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

9.

Przemysław Hubert Witczak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Patryk Zieliński, zgłoszony przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Witkowo

2.

Piotr Tomasz Zienczyk, zgłoszony przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

3.

Karolina Biadasz, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Folwark

4.

Patrycja Teresa Depczyńska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

5.

Zofia Aurelia Grześkowiak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kołaczkowo

6.

Magdalena Malawko, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Gniezno

7.

Beata Mielcarek, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

8.

Elżbieta Wanda Szypuła, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

9.

Monika Justyna Wawrzyniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Gniezno

 

Załącznik nr 9

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Alfreda Grześkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wiekowo

2.

Bernadeta Danuta Przybylska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

3.

Ewelina Jaskólska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

4.

Kamila Kobylarek, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

5.

Julia Kozieł, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

6.

Genowefa Pieron, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

7.

Alicja Wanda Prokopowicz, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

8.

Monika Sterling, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

9.

Grażyna Szkudlarek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Sławomir Wojciech Grześkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wiekowo

2.

Renata Agnieszka Chmielewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

3.

Sylwia Agnieszka Burzyńska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Folwark

4.

Joanna Bykowska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

5.

Damian Dominiak, zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

6.

Marietta Janicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

7.

Jacek Manuszak, zgłoszony przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

8.

Monika Peszka, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Ruchocinek

9.

Beata Szymańska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 10

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Dagmara Helena Skrzypska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kołaczkowo

2.

Mieczysława Skrzypczak, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

3.

Grażyna Anna Bałdo, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

4.

Bogumiła Barbara Depczyńska, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Kołaczkowo

5.

Danuta Zofia Kowalczyk, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

6.

Karol Łączny, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

7.

Urszula Pankowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Małachowo Złych Miejsc

8.

Janina Kazimiera Pastyka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Małachowo Złych Miejsc

9.

Syntia Sara Tessa, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Karolina Nowicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

2.

Jakub Michał Drzewiecki, zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

3.

Ewa Kamińska, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. Witkowo

4.

Ewa Maria Kozłowska, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

5.

Karolina Kuczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Gniezno

6.

Jadwiga Maria Noworol, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo

7.

Małgorzata Sieniuć, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Witkowo

8.

Dorota Elżbieta Wawrzyniak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Ćwierdzin

9.

Agnieszka Zamiara, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kołaczkowo

 

POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 8 września 2018 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Witkowie, z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,

w składzie:

1.

Czesław Skrzypski ­– Przewodniczący, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Witkowo

2.

Izabela Wędzikowska – Zastępca Przewodniczącego, zgłoszona przez KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, zam. Witkowo

3.

Konrad Bobrowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. WITKOWO

4.

Wiesława Chmiel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Ćwierdzin

5.

Marlena Magdalena Kryszak, zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO”, zam. Witkowo

6.

Agnieszka Dorota Rewers, zgłoszona przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI, zam. Skorzęcin

7.

Justyna Anna Roszyk, zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA, zam. WITKOWO

8.

Monika Witczak, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. WIEKOWO

9.

Łukasz Zalewski, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY WITKOWO, zam. WITKOWO

§ 2.

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II

Paweł Myśliński

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 13 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

1.

GADZIŃSKI Marian, lat 60, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Mielżyn,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO

 
 

2.

ROSZYK Paweł, lat 56, wykształcenie średnie techniczne, nie należy do partii politycznej, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW PAWŁA ROSZYKA

 
 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Witkowie

 

 

Czesław Skrzypski

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 13 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1

 

1.

JÓŹWIK Piotr, lat 59, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

GOCAŁ Jacek Wojciech, lat 52, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW PAWŁA ROSZYKA - Lista nr 16

 
 

Okręg wyborczy Nr 2

 

1.

SZTUROMSKI Jan Wojciech, lat 65, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

ROSZYK Paweł, lat 56, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW PAWŁA ROSZYKA - Lista nr 16

 
 

Okręg wyborczy Nr 3

 

1.

WIATROWSKI Marek, lat 45, zam. Małachowo Wierzbiczany,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

GBUR Magdalena Maria, lat 37, zam. Witkowo,

zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO” - Lista nr 15

 
 

3.

KUCZYŃSKA Inga Maria, lat 44, zam. Małachowo Złych Miejsc,

zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA - Lista nr 16

 
 

Okręg wyborczy Nr 4

 

1.

KAŹMIERCZAK Grzegorz Marcin, lat 63, zam. Gaj,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

JANAS Tomasz, lat 29, zam. Gaj,

zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO” - Lista nr 15

 
 

3.

KOZIŃSKA Renata, lat 43, zam. Skorzęcin,

zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA - Lista nr 16

 
 

Okręg wyborczy Nr 5

 

1.

ROBASZKIEWICZ Renata Zofia, lat 48, zam. Kamionka,

zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

KWAPICH Ireneusz Leszek, lat 59, zam. Kołaczkowo,

zgłoszony przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI - Lista nr 14

 
 

3.

KOZIŃSKI Błażej, lat 24, zam. Kamionka,

zgłoszony przez KWW PAWŁA ROSZYKA - Lista nr 16

 
 

Okręg wyborczy Nr 6

 

1.

BYKOWSKI Krzysztof Grzegorz, lat 60, zam. Jaworowo,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

WENDEL Monika, lat 28, zam. Gorzykowo,

zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA - Lista nr 16

 
 

Okręg wyborczy Nr 7

 

1.

LISIAK Paweł Florian, lat 63, zam. Mielżyn,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

SZESZYCKA Gabriela, lat 52, zam. Mielżyn,

zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA - Lista nr 16

 
 

Okręg wyborczy Nr 8

 

1.

CZAPLICKI Eugeniusz, lat 58, zam. Ruchocinek,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

KĘDZIERSKA Marlena, lat 28, zam. Wiekowo,

zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO” - Lista nr 15

 
 

3.

PTASZYŃSKA Emilia, lat 43, zam. Dębina,

zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA - Lista nr 16

 
 

Okręg wyborczy Nr 9

 

1.

BUDZIK Marek, lat 40, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

LORANC Anna, lat 34, zam. Witkowo,

zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA - Lista nr 16

 
 

Okręg wyborczy Nr 10

 

1.

ŚLIWECKI Tadeusz, lat 69, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

CHOŁODECKI Krzysztof Tomasz, lat 38, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW PAWŁA ROSZYKA - Lista nr 16

 
 

Okręg wyborczy Nr 11

 

1.

WALCZAK Marian, lat 61, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

KUSTER-WALCZAK Monika, lat 36, zam. Witkowo,

zgłoszona przez KWW „NASZE WITKOWO” - Lista nr 15

 
 

Okręg wyborczy Nr 12

 

1.

BIADASZ Marek, lat 53, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

ZIELIŃSKI Sebastian Jan, lat 30, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW WSZYSTKO DLA LUDZI - Lista nr 14

 
 

3.

DESKOWSKI Tomasz Adam, lat 50, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO” - Lista nr 15

 
 

Okręg wyborczy Nr 13

 

1.

POPEK Roman Jacek, lat 70, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

NOWACZYK Czesław, lat 51, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO” - Lista nr 15

 
 

Okręg wyborczy Nr 14

 

1.

SZYMAŃSKI Paweł, lat 38, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

ŚWINIARSKI Artur Jacek, lat 48, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO” - Lista nr 15

 
 

3.

SZESZYCKA Hanna, lat 37, zam. Witkowo,

zgłoszona przez KWW PAWŁA ROSZYKA - Lista nr 16

 
 

Okręg wyborczy Nr 15

 

1.

PINIARSKI Eugeniusz, lat 48, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 13

 
 

2.

MICHALSKI Mikołaj Maciej, lat 41, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW „NASZE WITKOWO” - Lista nr 15

 
 

3.

BOSACKI Franciszek, lat 64, zam. Witkowo,

zgłoszony przez KWW PAWŁA ROSZYKA - Lista nr 16,

popierany przez: Prawo i Sprawiedliwość

 
 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Witkowie

 

 

Czesław Skrzypski