Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 5 lutego 2024 r.

Wywieszony został wykazy nieruchomości, stanowiącej własność gminy i miasta Witkowo położonej w ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu.