LVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godz. 8,30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.
  2. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  3. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
  4. Inne sprawy.
  5. Zamknięcie obrad LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Marian Walczak