Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 4 grudnia 2023 r. WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZY NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCEJ WŁASNOŚĆ GMINY I MIASTA WITKOWO POŁOŻONEJ W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM W DRODZE PRZETARGU.