LXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  3. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
  4. Inne sprawy.
  5. Zamknięcie obrad LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik