Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie II pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Witkowie kadencji 2024 – 2029 odbędzie się 7 maja 2024 r. o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Witkowie

1. Otwarcie sesji.

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych poprzedzone ew. wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza ew. poprzedzone wręczeniem zaświadczenia o wyborze.

4. Stwierdzenie kworum.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór Przewodniczącego Rady.

7. Uchwalenie dalszego porządku obrad.

8. Zakończenie sesji Rady.

Postanowienie Komisarza o zwołaniu pierwszej sesji