Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniu o przetargu z dnia 5.01.2024 r.  na najem nieruchomości stanowiącej część działki oznaczonej geodezyjnie nr 159 o powierzchni 0,1450 ha, zabudowanej 3 segmentami domków letniskowych w zabudowie szeregowej, zawierających 15 domków o łącznej powierzchni użytkowej 384,10 m2 , położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo, w sektorze 25B, oświadcza, że przetarg przeprowadzony dnia 1.02.2024 r. zostaje unieważniony.

Osoba, która wygrała przetarg otrzyma zwrot wadium w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl/Przetargi aktualne/ oraz na stronie urzędu www.witkowo.pl.

Burmistrz GiM Witkowo

/-/ Marian Gadziński