W związku z uczestnictwem w programie „Ciepłe Mieszkanie”, Gmina i Miasto Witkowo informuje, że  od 6 czerwca 2023 roku rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów, będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy i Miasta Witkowo. 

grafika

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej.

Wnioski należy składać w  biurze podawczym w Urzędzie Gminy i Miasta przy ulicy Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie, w godzinach pracy tj. poniedziałki od 8:00-16.00, od wtorku do piątku od 7:00-15:00 lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Szczegóły dotyczące programu uzyskacie Państwo również w punkcie konsultacyjnym programu „Ciepłe Mieszkanie” w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie burmistrza nr 51 2023 Burmistrza w sprawie wprowadzenia regulaminu dla Programu Ciepłe Mieszkanie.
 2. Zał. Nr 1 do zarządzenia - REGULAMIN Ciepłe Mieszkanie.
 3. Zał. Nr 2 do zarządzenia - Wniosek o dofinansowanie.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku na Ciepłe Mieszkanie.
 5. Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów nieopodatkowanych.
 6. Załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania wnioksu - klauzula współmałżonka wnioskodawcy.
 7. Załącznik nr 3 do instrukcji wypełniania wniosku - klauzula współwłaściciela, współwłaścicieli.
 8. Załącznik nr 4 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współwłaściciela, współwłaścilieli.
 9. Załącznik nr 5 do instrukcji wypełniania wnioksu - oświadczenie współmałżonka zobowiązań wynikajacych z umowy dotacji.
 10. Klauzula informacyjna dla Pełnomocnika.
 11. Pismo o akceptacji wniosku.
 12. Zał. Nr 3 do zarządzenia - Umowa o dofinansowanie.
 13. Załącznik nr 1 do umowy Klauzula iformacyjna dla Współadministratorów.
 14. Zał. Nr 4 do zarządzenia - Wniosek o płatność Ciepłe mieszkanie.
 15. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.