w 20221004 121110BO

Trwa liczenie głosów w ramach piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo. Od 3 października nad prawidłowym przebiegiem liczenia czuwa komisja, składająca się z ośmiu pracowników Urzędu Gminy i Miasta w...

w dsc 0373aafa

 „Biegamy razem” – to hasło XXII Szkolnych Biegów Ulicznych, dedykowanych przedszkolakom oraz uczniom z placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Organizatorami inicjatywy byli: Samorząd Gminy i Miasta...

w dsc 0126gga

29 września br. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się kolejna, XLIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, informacji Dyrektora Ośrodka...

w 138

Zawarto umowę na budowę drogi gminnej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Witkowie z Jerzym Cegłowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Cegłowski Jerzy Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych Drogmel z...

w 55gga
Wznawiamy nabór wniosków na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia w ramach Działania 6.1 WRPO „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...

Sala Historii1
21 września Salę Historii w Witkowie odwiedził dr Maciej Ratajczyk - hebraista z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Maciej podjął się odczytania inskrypcji z macew żydowskich pochodzących z...

w dsc 0045WD1

Już po raz piąty „Witkowska Dycha” zawitała do kalendarza wydarzeń sportowo-rekreacyjnych Gminy i Miasta Witkowo. 25 września biegowe święto powróciło po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią. Nie przeszkodziło to...

w dsc 9600hhhh

Informujemy, że w związku z zaplanowanym na 25 września biegiem „ Witkowska Dycha”, w godzinach 14:00-15:30 część okolicznych dróg będzie nieprzejezdnych. Są to ulice: Sportowa, Dębińska, Kwiatowa, Łąkowa, Powidzka...