Ruszył projekt skierowany do osób w wieku 60+ pn.: „Wielkopolskie telecentrum opieki”. 

W ramach projektu Seniorzy będą mogli skorzystać z szeregu spotkań edukacyjnych (m.in. z lekarzem geriatrą, dietetykiem, instruktorem nordic walking, przedstawicielami: ZUS, Policji, PCPR). Zostaną zorganizowane warsztaty z Informatykiem z zakresu pozyskiwania i doskonalenia umiejętności cyfrowych. Odbędą się też spotkania z Fizjoterapeutą. Szeroki zakres pomocy Seniorem obejmuje również wykonanie drobnych napraw (w miejscu zamieszkania Seniora) przez tzw. „Złotą Rączkę”.

Wielkopolskie telecentrum opieki

wlkp telecentrum opieki listownik pion kolor2

Dla Seniorów aktywnych zostaną zorganizowane zajęcia taneczne (aerobik), zajęcia z nordic walking w plenerze, czy wyjazdy kulturalno – integracyjne do miejsc kultury, historii, dziedzictwa narodowego.

Seniorzy mogą również korzystać z oferty w ramach tzw.: „Opieki na odległość”. Ci Seniorzy (max. ilość to 50 osób) dostaną opaski bezpieczeństwa, czyli urządzeni z detektorem upadku oraz z funkcją monitorowania tętna i natlenienia krwi. Dzięki przyciskowi alarmowemu SOS,  w przypadku sytuacji kryzysowej lub nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, można łatwo zaalarmować ratowników medycznych Telecentrum, dyżurujących w systemie 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ponadto, dla opiekunów osób starszych, zostanie zorganizowane  szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

wielkopolskie telecentrum opieki 2

wielkopolskie telecentrum opieki 3

Aby skorzystać z oferty należy zapisać się na spotkanie osobiście lub  telefonicznie w siedzibie Centrum Wsparcia Seniora Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 4 62-230 Witkowo I piętro pok. nr 14 Centrum Wsparcia Seniora czynne: pon. godz. 7.00 – 16.00, wt. – czw. godz. 7.00 – 15.00, pt. godz. 7.00 – 14.00.

Koordynatorem usług w obszarze wsparcia osób starszych jest p. Angelika Małecka tel. 61 642 90 97 wew. 103 tel. kom. 505 937 469

wlkp telecentrum opieki listownik pion kolor