Budynek szkoły zostanie dostosowany do wymogów bezpieczeństwa pożarowego poprzez wykonanie niezbędnych robót budowlanych i montażowych. Remont zakończy się wraz z końcem wakacji. Wykonanie zadania to koszt ok. 384 000 zł. Wykonawcą prac jest Firma: TADEX Miękiszak spółka jawna, z  Gniezna. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 2 lipca 2024 r.

Remont w Szkole Podstawowej nr 1