Pieniądze na oświatę

Gmina Witkowo po złożeniu wniosków do Wojewody Wielkopolskiego pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań oświatowych w łącznej wysokości 50.000,00 zł.

1. Wniosek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program...

Strażnica2021

Pomysł na organizację sobotniego wydarzenia (2 października) zainicjowała druhna Patrycja Depczyńska - opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Spotkanie w remizie przy ulicy Nowej stanowiło inaugurację roku...

Biegi2021

Niedzielne popołudnie upłynęło w Witkowie pod znakiem dwudziestej pierwszej edycji Szkolnych Biegów Ulicznych dedykowanych przedszkolakom oraz uczniom z placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo...

XXXI Sesja

30 września br. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się kolejna, XXXI sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Sesja rozpoczęła się uczczeniem pamięci zmarłego Bernarda Kopackiego Sołtysa Sołectwa Dębina. Rada...

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok

Przed nami najważniejszy etap tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego – głosowanie, które odbywać się będzie w okresie od 1 do 15 października 2021 roku. Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu mają osoby, które na...

Susza2021 - biuro

Jak zgłosić szkodę rolniczą w postaci suszy? Na wszelkie Państwa pytania odpowie doradca rolniczy ODR Krzysztof Średziński. Zapraszamy w środy i czwartki (7:00-15:00) do Biura PZDR w Urzędzie Gminy i Miasta...

Hipper1

26 września br. roku upłynął w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie pod znakiem biegu „Hipper 5-tka w Skoju” zorganizowanym przez Klub Sportowy „Witkowo Biega” przy wsparciu Samorządu Gminy i Miasta...

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Uprzejmie informujemy, że od 28 września 2021 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Małachowie-Wierzbiczany czynny jest w każdy wtorek w godz. od 11.00 do 14.00 oraz w każdą sobotę od 9:00 do 14:00 (za...