w ulotka pl 17.03PL

Informacje o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej...

GalaWLH1

 „Futbol to moje życie, moja obsesja, moje hobby, mój teatr” – słowa znanego angielskiego piłkarza Sir Bobby Robsona zainaugurowały uroczystą Galę Zakończenie Sezonu 2021/2022 Witkowskiej Ligi Halowej. 20 marca w...

w swiadczenia

Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy uzyskają dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia, w tym do świadczeń 500+ i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Aby złożyć wniosek o środki, muszą oni posiadać PESEL, konto w banku...

USC2022

Każdy, kto:

  • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
  • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Dotyczy to wyłącznie obywateli...

w dary dla ukrainy2

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego – w tym także Gminy i Miasta Witkowo, Powiatowy Punkt Zbiórki darów dla Ukrainy wydłuża godziny funkcjonowania. Będzie czynny w dni robocze w...

OWbrama

11 marca br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie podpisano umowę z PHU Piotr Kopaczewski z Wrześni. Nawiązanie współpracy dotyczy zadania polegającego na montażu i uruchomieniu systemu wjazdowo-wyjazdowego poboru opłat...

w 11 marca dzien soltysa2022

Szanowni Sołtysi, Członkowie Rad Sołeckich, Szanowni Przewodniczący i Członkowie Zarządów Osiedli

Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim pełniącym te zaszczytne funkcje, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia...

Sołtysi20221

10 marca br. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło się spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli Gminy i Miasta Witkowo. Burmistrz Gminy i...