Cmentarz1

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” – od słów polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej 13 października rozpoczęto uroczystość na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Chłądowie, będącą zwieńczeniem...

Dzień Ratownictwa Medycznego

W Dniu Ratownictwa Medycznego, Samorząd Gminy i Miasta Witkowo składa wszystkim Ratownikom serdeczne życzenia zdrowia, wytrwałości, bezpieczeństwa oraz satysfakcji z trudnej, ale jakże potrzebnej pracy.

Zaufanie jakim...

„Strategia rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030” – zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, Gmina i Miasto Witkowo prowadzi prace nad przygotowaniem najważniejszego dokumentu planistycznego samorządu – „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata...

Kanaliza - Ruchocinek2021

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruchocinek, stanowiącej jeden z 3 etapów inwestycji pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę...

Deklaracje elektroniczne

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy chcą załatwiać sprawy urzędowe drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, przygotowaliśmy portal witkowo.epuap.online. Jego zadaniem jest usprawnienie procesu składania...

Ścieżka2021

Zakończono prace związane z odnową oznakowania poziomego na terenie Gminy i Miasta Witkowo. W tym roku oprócz cyklicznego odświeżenia przejść dla pieszych, odnowiono również oznakowanie miejsc parkingowych dla osób z...

Pieniądze na oświatę

Gmina Witkowo po złożeniu wniosków do Wojewody Wielkopolskiego pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań oświatowych w łącznej wysokości 50.000,00 zł.

1. Wniosek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program...

Strażnica2021

Pomysł na organizację sobotniego wydarzenia (2 października) zainicjowała druhna Patrycja Depczyńska - opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Spotkanie w remizie przy ulicy Nowej stanowiło inaugurację roku...