dsc 5139 small

To, co jeszcze niedawno było w sferze marzeń, w minionym weekend stało się faktem. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaowocował zebraniem 102 718, 18 złotych, co stanowi nowy rekord 29-letniej historii...

przebudowa drog gminnych 2

19 stycznia 2024 roku podpisano Aneks Nr 1 do zawartej w  ubiegłym roku umowy, pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, a Wojewodą Wielkopolskim, o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach...

w fot. przystanekggg

Oceną pozytywną zakończyła się weryfikacja złożonego do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wniosku o dofinansowanie przewozów autobusowych w 2024 roku dla 4 linii funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta...

projekt bez nazwy 1 maly

21 stycznia br. Samorząd Gminy i Miasta uczcił 79. rocznicę wyzwolenia Witkowa spod okupacji hitlerowskiej. Z tej okazji przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich oraz Obelisku Stanisława Gaworzewskiego zapalono...

nagrodyfffsprot

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje o możliwości otrzymania nagrody finansowej przez zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w 2023 roku.

Nagrody określa przyjęta przez Radę Miejską w Witkowie...

umowa unia nadwarcianska strategia twojaslupca 30g

Nowa strategia rozwoju lokalnego na lata 2023 – 2027 była powodem spotkania członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, które odbyło się 10 stycznia w Restauracji „Jabłona” w Powidzu. Parafowanie tak kluczowego...

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Urząd Stanu Cywilnego w Witkowie informuje, że zamierza wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie).

W związku z powyższym prosimy...

ochrona zdrowia badanie w

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 1-20 stycznia 2024 r., w wybranych gospodarstwach domowych Główny Urząd Statystyczny realizuje badanie „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych”. Celem badania jest...