Przedstawiciele Samorządów rozmawiali o możliwościach pozyskiwania finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego na utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat. Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Panią Ministrą Aleksandrą Gajewską odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim. Gminę i Miasto Witkowo reprezentował Zastępca Burmistrza, Pan Paweł Czarnecki.

Działania na rzecz Najmłodszych

Głównym tematem spotkania były zmiany wprowadzone w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029.

Działania na rzecz Najmłodszych