w dsc 5861

12 lutego br. mieszkanka Witkowa Aleksandra Wesołowska obchodziła 106. urodziny. Z tej okazji Jubilatkę odwiedziła delegacja witkowskiego samorządu na czele z Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo –...

w odp

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) zobowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów komunalnych w...

I Turniej w piłkę siatkową służb ratowniczych w Mielżynie

8 lutego br. odbył się I Turniej w piłkę siatkową służb ratowniczych w Mielżynie. Organizatorami turnieju byli OSP Mielżyn i OSP Wiekowo. 

Patronat honorowy objął Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński...

w dsc 5831

5 lutego br. na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego na okolicznościowe spotkanie przybyli emerytowani pracownicy Urzędu.

Przy wspólnym stole zasiedli emerytowani pracownicy...

w dsc 5794

4 lutego br. odbyło się zebranie Kapituły Plebiscytu Sportowiec Roku, która wybierała swoich laureatów.

W jej skład wchodzą: Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Piotr Jóźwik –...

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lutego 2020 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Małachowie-Wierzbiczany czynny jest w każdą sobotę w godz. od 9:00 do 14:00.

Do PSZOK-u mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo mogą bezpłatnie...

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miejską od 1 kwietnia 2020 r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby na terenie Gminy i Miasta Witkowo wynosi 26,00 zł. W przypadku nie...

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców, zniżki dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach, zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami – to nowości w...