24 kwietnia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej, Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Posiedzenie po raz pierwszy przebiegało z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Tematem posiedzenia były: informacja o działaniach podejmowanych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz informacja o realizacji budżetu gminy i miasta Witkowo.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie