w flaga

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. W życiu każdego narodu są momenty, które zmuszają do zastanowienia i odnalezienia tych pokładów uczuć, które zbliżają wszystkich Polaków. Patriotyzm to miłość do wolności, ojczyzny, religii i własnego języka.

Zachęcamy mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo do wywieszenia flag narodowych na swoich posesjach.

Dzień flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, dlatego tym bardziej powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić.