Dnia 28 kwietnia odbyła się telekonferencja z kadrą pedagogiczną Przedszkola Miejskiego im. Bajka w Witkowie zorganizowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego.

Telekonferencja z Radą Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego im. Bajka w Witkowie

Podczas wideo spotkania omówiono między innymi sprawy związane z :

  • powierzeniem stanowiska dyrektora przedszkola od dnia 01.09.2020r.
  • funkcjonowaniem przedszkola od dnia 6 maja bieżącego roku,
  • inne sprawy bieżące dotyczące organizacji pracy przedszkola obecnie i od nowego roku szkolnego.