W dniach 22 i 23 kwietnia dyrektorom szkół podstawowych został przekazany sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Program Zdalna Szkoła

Program Zdalna Szkoła

W sumie w ramach programu zostały zakupione 22 laptopy wraz z oprogramowaniem. Kwota projektu wynosi 68.200,00 zł.

Komputery będą służyć do nauki zdalnej uczniów i nauczycieli.