w img 6116

W tym roku uczciliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument ten był pierwszą ustawą zasadniczą w nowożytnej Europie, a drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej. Ze względu na epidemię koronawirusa, tegoroczne obchody święta miały charakter inny niż dotychczas. Z okazji 229. rocznicy uchwalenia tego aktu Władze Samorządowe Gminy i Miasta Witkowo wraz z Proboszczem Witkowskiej Parafii ks. kanonikiem Franciszkiem Jabłońskim złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów.

w img 6154

w img 6151 1

Z powodu epidemii przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Witkowie mogła przebywać ograniczona liczba osób, stąd też przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów w dowolnie przez siebie wybranym czasie.

Wszystkim, którzy uczcili ten dzień – serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do galerii