Na terenie Gminy Witkowo funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany. Do tego punktu można bezpłatnie dostarczać własnym transportem następujące rodzaje odpadów:

- papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odzież, tekstylia, odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone, jeżeli nie jest możliwe zagospodarowanie tych odpadów we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach (części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki), przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia (niewykorzystane farby, lakiery, rozpuszczalniki), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, zamrażalki, pralki, zmywarki, miksery, elektryczne urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, czajniki elektryczne, odkurzacze, żelazka, tostery, roboty kuchenne, komputery, monitory, drukarki, telefony, telewizory, radia, radiomagnetofony, odtwarzacze wideo i dvd, wiertarki, piły, maszyny do szycia), lampy fluorescencyjne, żarówki, świetlówki, meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstwa domowego, odpady rozbiórkowe z drobnych remontów oraz zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, oraz przyczep do tych pojazdów.

Odpady zbierane w PSZOK przyjmowane są bez ograniczeń, za wyjątkiem odpadów rozbiórkowych, które będą przyjmowane w ilości do 100 kg/rok z jednej nieruchomości.

Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Witkowo, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania. Osoba dostarczająca odpady do punktu otrzyma dokument potwierdzający przekazanie odpadów.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) szkło zbrojone i hartowane,

c) odpady zawierające azbest,

d) części samochodowe (zderzaki ,reflektory, szyby samochodowe , elementy karoserii itp.),

e) odpady w opakowaniach cieknących,

f) opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych.

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi że mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.

UWAGA! ODPADY POWINNY BYĆ POSEGREGOWANE I NIEZABRUDZONE. NIE PRZYJMUJE SIĘ ODPADÓW ZMIESZANYCH.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Małachowie-Wierzbiczany czynny jest w każdy wtorek w godz. od 11.00 do 14.00 oraz w każdą sobotę od 9:00 do 14:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wielkiej Soboty, 24 i 31 grudnia).

Wszelkich informacji o funkcjonowaniu PSZOK udziela pracownik obsługujący ten punkt pod nr tel. (61) 477 86 18 lub pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pod nr tel. (61) 477 81 94.

Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 października 2020 roku w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Małachowie Wierzbiczany, gmina Witkowo