Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

 

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w roku 2022

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z działek letniskowych w roku 2022

Miesiąc

Odpady zmieszane

Odpady selektywne

Odpady BIO

Kwiecień

16.04.2022

16.04.2022

02.04.2022

23.04.2022

Maj

21.05.2022

21.05.2022

07.05.2022

28.05.2022

Czerwiec

18.06.2022

18.06.2022

11.06.2022

25.06.2022

Lipiec

02.07.2022

23.07.2022

23.07.2022

09.07.2022

30.07.2022

Sierpień

06.08.2022

20.08.2022

20.08.2022

06.08.2022

27.08.2022

Wrzesień

03.09.2022

17.09.2022

17.09.2022

10.09.2022

24.09.2022

Październik

22.10.2022

22.10.2022

08.10.2022

29.10.2022

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w roku 2022

Rejon I (Witkowo ulice: Ogrodowa, Wrzesińska, Wodociągowa, Skośna, Cmentarna, Zielona, Strzałkowska, Jana Pawła II, Jasna, Spokojna, Czerniejewska, Różana, Magnoliowa, Braci Łukowskich, Lotnicza, Piękna, Pogodna, Radosna, Żwirki i Wigury, Armii Poznań.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

popiół (pojemniki)

05.01.2022

19.01.2022

05.01.2022

11.01.2022

25.01.2022

19.01.2022

03.02.2022

17.02.2022

03.02.2022

08.02.2022

22.02.2022

17.02.2022

03.03.2022

17.03.2022

03.03.2022

08.03.2022

22.03.2022

17.03.2022

07.04.2022

21.04.2022

07.04.2022

05.04.2022

12.04.2022

19.04.2022

26.04.2022

21.04.2022

05.05.2022

19.05.2022

05.05.2022

10.05.2022

17.05.2022

24.05.2022

31.05.2022

18.05.2022

02.06.2022

23.06.2022

02.06.2022

07.06.2022

14.06.2022

21.06.2022

28.06.2022

 

07.07.2022

21.07.2022

07.07.2022

05.07.2022

12.07.2022

19.07.2022

26.07.2022

 

04.08.2022

18.08.2022

04.08.2022

02.08.2022

09.08.2022

16.08.2022

23.08.2022

 

01.09.2022

15.09.2022

01.09.2022

06.09.2022

13.09.2022

20.09.2022

27.09.2022

 

06.10.2022

20.10.2022

06.10.2022

04.10.2022

11.10.2022

18.10.2022

25.10.2022

20.10.2022

03.11.2022

17.11.2022

03.11.2022

08.11.2022

22.11.2022

17.11.2022

01.12.2022

15.12.2022

01.12.2022

06.12.2022

20.12.2022

15.12.2022

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon II (Witkowo ulice: Gnieźnieńska, Bolesława Chrobrego, Piastowska, Słowiańska, Młyńska, Szkolna, Prosta, Komisji Edukacji Narodowej, Harcerska, Zuchów, Sportowa, Dębińska, Łąkowa, Kwiatowa, Topolowa, Skorzęcka, Wiosenna.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

popiół (pojemniki)

03.01.2022

17.01.2022

03.01.2022

11.01.2022

25.01.2022

17.01.2022

07.02.2022

21.02.2022

07.02.2022

08.02.2022

22.02.2022

21.02.2022

07.03.2022

21.03.2022

07.03.2022

08.03.2022

22.03.2022

21.03.2022

11.04.2022

25.04.2022

11.04.2022

05.04.2022

12.04.2022

19.04.2022

26.04.2022

25.04.2022

02.05.2022

16.05.2022

02.05.2022

10.05.2022

17.05.2022

24.05.2022

31.05.2022

24.05.2022

06.06.2022

20.06.2022

06.06.2022

07.06.2022

14.06.2022

21.06.2022

28.06.2022

 

04.07.2022

18.07.2022

04.07.2022

05.07.2022

12.07.2022

19.07.2022

26.07.2022

 

01.08.2022

22.08.2022

01.08.2022

02.08.2022

09.08.2022

16.08.2022

23.08.2022

 

05.09.2022

19.09.2022

05.09.2022

06.09.2022

13.09.2022

20.09.2022

27.09.2022

 

03.10.2022

17.10.2022

03.10.2022

04.10.2022

11.10.2022

18.10.2022

25.10.2022

17.10.2022

07.11.2022

21.11.2022

07.11.2022

08.11.2022

22.11.2022

21.11.2022

05.12.2022

19.12.2022

05.12.2022

06.12.2022

20.12.2022

19.12.2022

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon III (Witkowo ulice: Oświatowa, Gimnazjalna, Powstańców Wlkp., Słoneczna, Tylna, Wiejska, Poznańska, Parkowa, Krótka, Polna, Stary Rynek, Warszawska, Dworcowa, Rzemieślnicza.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

popiół (pojemniki)

07.01.2022

21.01.2022

07.01.2022

11.01.2022

25.01.2022

21.01.2022

04.02.2022

18.02.2022

04.02.2022

08.02.2022

22.02.2022

18.02.2022

04.03.2022

18.03.2022

04.03.2022

08.03.2022

22.03.2022

18.03.2022

01.04.2022

15.04.2022

01.04.2022

05.04.2022

12.04.2022

19.04.2022

26.04.2022

15.04.2022

06.05.2022

20.05.2022

06.05.2022

10.05.2022

17.05.2022

24.05.2022

31.05.2022

12.05.2022

03.06.2022

17.06.2022

03.06.2022

07.06.2022

14.06.2022

21.06.2022

28.06.2022

 

01.07.2022

15.07.2022

01.07.2022

05.07.2022

12.07.2022

19.07.2022

26.07.2022

 

05.08.2022

19.08.2022

05.08.2022

02.08.2022

09.08.2022

16.08.2022

23.08.2022

 

02.09.2022

16.09.2022

02.09.2022

06.09.2022

13.09.2022

20.09.2022

27.09.2022

 

07.10.2022

21.10.2022

07.10.2022

04.10.2022

11.10.2022

18.10.2022

25.10.2022

21.10.2022

04.11.2022

18.11.2022

04.11.2022

08.11.2022

22.11.2022

18.11.2022

02.12.2022

16.12.2022

02.12.2022

06.12.2022

20.12.2022

16.12.2022

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon IV (Witkowo ulice: Park Kościuszki, Nowa, Północna, Osiedlowa, Piwna, Szampańska, Rumowa, Zacisze, Wschodnia, Zachodnia, Witosa, Kosynierów Miłosławskich, Leśna, Akacjowa, Jesionowa, Jodłowa, Sosnowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Powidzka, Bajeczna, Zakole.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

popiół (pojemniki)

13.01.2022

27.01.2022

13.01.2022

11.01.2022

25.01.2022

27.01.2022

10.02.2022

24.02.2022

10.02.2022

08.02.2022

22.02.2022

24.02.2022

10.03.2022

24.03.2022

10.03.2022

08.03.2022

22.03.2022

24.03.2022

14.04.2022

28.04.2022

14.04.2022

05.04.2022

12.04.2022

19.04.2022

26.04.2022

28.04.2022

12.05.2022

26.05.2022

12.05.2022

10.05.2022

17.05.2022

24.05.2022

31.05.2022

23.05.2022

09.06.2022

30.06.2022

09.06.2022

07.06.2022

14.06.2022

21.06.2022

28.06.2022

 

14.07.2022

28.07.2022

14.07.2022

05.07.2022

12.07.2022

19.07.2022

26.07.2022

 

11.08.2022

25.08.2022

11.08.2022

02.08.2022

09.08.2022

16.08.2022

23.08.2022

 

08.09.2022

22.09.2022

08.09.2022

06.09.2022

13.09.2022

20.09.2022

27.09.2022

 

13.10.2022

27.10.2022

13.10.2022

04.10.2022

11.10.2022

18.10.2022

25.10.2022

27.10.2022

10.11.2022

24.11.2022

10.11.2022

08.11.2022

22.11.2022

24.11.2022

08.12.2022

22.12.2022

08.12.2022

06.12.2022

20.12.2022

22.12.2022

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon V (Wioski: Sokołowo, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Kamionka)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

14.01.2022

14.01.2022

14.01.2022

11.02.2022

11.02.2022

11.02.2022

11.03.2022

11.03.2022

11.03.2022

08.04.2022

21.04.2022

08.04.2022

08.04.2022

22.04.2022

09.05.2022

23.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

23.05.2022

13.06.2022

28.06.2022

13.06.2022

13.06.2022

30.06.2022

08.07.2022

21.07.2022

08.07.2022

08.07.2022

20.07.2022

08.08.2022

26.08.2022

08.08.2022

08.08.2022

26.08.2022

09.09.2022

23.09.2022

09.09.2022

09.09.2022

23.09.2022

14.10.2022

28.10.2022

14.10.2022

14.10.2022

28.10.2022

09.11.2022

09.11.2022

09.11.2022

09.12.2022

09.12.2022

06.12.2022

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon VI (Wioski: Malenin, Gorzykowo, Królewiec, Czajki, Jaworowo, Odrowąż.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

10.01.2022

10.01.2022

10.01.2022

14.02.2022

14.02.2022

14.02.2022

14.03.2022

14.03.2022

14.03.2022

06.04.2022

20.04.2022

06.04.2022

06.04.2022

20.04.2022

04.05.2022

18.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

18.05.2022

07.06.2022

23.06.2022

07.06.2022

06.06.2022

21.06.2022

11.07.2022

25.07.2022

11.07.2022

11.07.2022

25.07.2022

10.08.2022

24.08.2022

10.08.2022

10.08.2022

24.08.2022

12.09.2022

27.09.2022

12.09.2022

12.09.2022

28.09.2022

11.10.2022

27.10.2022

11.10.2022

10.10.2022

26.10.2022

15.11.2022

15.11.2022

15.11.2022

12.12.2022

12.12.2022

14.12.2022

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon VII (Wioski: Mąkownica, Ruchocin, Mielżyn)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

12.01.2022

12.01.2022

12.01.2022

16.02.2022

16.02.2022

16.02.2022

16.03.2022

16.03.2022

16.03.2022

13.04.2022

27.04.2022

13.04.2022

13.04.2022

29.04.2022

11.05.2022

25.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

25.05.2022

08.06.2022

22.06.2022

08.06.2022

08.06.2022

22.06.2022

13.07.2022

27.07.2022

13.07.2022

13.07.2022

27.07.2022

17.08.2022

31.08.2022

17.08.2022

17.08.2022

31.08.2022

14.09.2022

28.09.2022

14.09.2022

14.09.2022

28.09.2022

12.10.2022

26.10.2022

12.10.2022

12.10.2022

26.10.2022

16.11.2022

16.11.2022

16.11.2022

13.12.2022

13.12.2022

14.12.2022

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon VIII (Wioski: Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

26.01.2022

26.01.2022

26.01.2022

23.02.2022

23.02.2022

23.02.2022

23.03.2022

23.03.2022

23.03.2022

05.04.2022

22.04.2022

22.04.2022

08.04.2022

22.04.2022

13.05.2022

27.05.2022

27.05.2022

13.05.2022

27.05.2022

10.06.2022

24.06.2022

24.06.2022

10.06.2022

24.06.2022

07.07.2022

22.07.2022

22.07.2022

05.07.2022

19.07.2022

01.08.2022

19.08.2022

22.08.2022

02.08.2022

22.08.2022

08.09.2022

26.09.2022

26.09.2022

13.09.2022

26.09.2022

10.10.2022

24.10.2022

24.10.2022

10.10.2022

24.10.2022

25.11.2022

25.11.2022

25.11.2022

27.12.2022

27.12.2022

23.12.2022

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon IX (Wioski: Witkówko, Folwark, Piaski, Krzyżówka, Kołaczkowo, Ćwierdzin, Chłądowo.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

04.01.2022

04.01.2022

04.01.2022

01.02.2022

01.02.2022

01.02.2022

01.03.2022

01.03.2022

01.03.2022

04.04.2022

19.04.2022

04.04.2022

04.04.2022

20.04.2022

02.05.2022

19.05.2022

05.05.2022

06.05.2022

20.05.2022

01.06.2022

15.06.2022

01.06.2022

01.06.2022

20.06.2022

06.07.2022

20.07.2022

06.07.2022

06.07.2022

20.07.2022

03.08.2022

18.08.2022

03.08.2022

03.08.2022

16.08.2022

07.09.2022

21.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

21.09.2022

05.10.2022

19.10.2022

05.10.2022

05.10.2022

19.10.2022

02.11.2022

02.11.2022

02.11.2022

07.12.2022

07.12.2022

07.12.2022

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon X (Wioski: Małachowo-Kępe, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-Złych Miejsc)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

24.01.2022

24.01.2022

24.01.2022

25.02.2022

25.02.2022

25.02.2022

25.03.2022

25.03.2022

25.03.2022

15.04.2022

29.04.2022

29.04.2022

14.04.2022

29.04.2022

16.05.2022

30.05.2022

30.05.2022

17.05.2022

30.05.2022

14.06.2022

27.06.2022

27.06.2022

10.06.2022

27.06.2022

15.07.2022

29.07.2022

29.07.2022

12.07.2022

26.07.2022

12.08.2022

29.08.2022

29.08.2022

12.08.2022

29.08.2022

16.09.2022

30.09.2022

30.09.2022

19.09.2022

30.09.2022

18.10.2022

31.10.2022

31.10.2022

19.10.2022

31.10.2022

29.11.2022

29.11.2022

28.11.2022

28.12.2022

28.12.2022

30.12.2022

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon XI (Wioski: Ruchocinek, Dębina)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

28.01.2022

28.01.2022

28.01.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.03.2022

28.03.2022

28.03.2022

12.04.2022

27.04.2022

26.04.2022

11.04.2022

26.04.2022

13.05.2022

31.05.2022

26.05.2022

10.05.2022

25.05.2022

15.06.2022

29.06.2022

29.06.2022

17.06.2022

29.06.2022

14.07.2022

28.07.2022

28.07.2022

13.07.2022

27.07.2022

11.08.2022

30.08.2022

30.08.2022

12.08.2022

30.08.2022

15.09.2022

29.09.2022

29.09.2022

12.09.2022

29.09.2022

13.10.2022

25.10.2022

25.10.2022

12.10.2022

28.10.2022

30.11.2022

30.11.2022

28.11.2022

29.12.2022

29.12.2022

30.12.2022

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów ulegających biodegradacji) dla zabudowy wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo uzgodnione są bezpośrednio z zarządcami budynków, zgodnie z następującymi częstotliwościami:

a. zmieszane odpady komunalne:

  • miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,
  • wieś: przynajmniej raz w tygodniu,

b. papier, tworzywa sztuczne i szkło: przynajmniej dwa razy w miesiącu,

c. odpady komunalne ulegające biodegradacji:

  • okres jesienno - zimowy: przynajmniej raz w tygodniu,
  • okres wiosenno - letni: przynajmniej dwa razy w tygodniu.