Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w roku 2023

Harmonogram wywozu odpadów stałych z działek letniskowych w 2023 roku

Miesiąc

Odpady zmieszane

Odpady selektywne

Odpady BIO

Kwiecień

15.04.2023

15.04.2023

08.04.2023

22.04.2023

Maj

20.05.2023

20.05.2023

06.05.2023

27.05.2023

Czerwiec

17.06.2023

17.06.2023

10.06.2023

24.06.2023

Lipiec

01.07.2023

22.07.2023

22.07.2023

08.07.2023

29.07.2023

Sierpień

05.08.2023

26.08.2023

26.08.2023

05.08.2023

26.08.2023

Wrzesień

02.09.2023

23.09.2023

23.09.2023

09.09.2023

30.09.2023

Październik

21.10.2023

21.10.2023

07.10.2023

28.10.2023

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w roku 2023

Rejon I (Witkowo ulice: Ogrodowa, Wrzesińska, Wodociągowa, Skośna, Cmentarna, Zielona, Strzałkowska, Jana Pawła II, Jasna, Spokojna, Czerniejewska, Różana, Magnoliowa, Braci Łukowskich, Lotnicza, Piękna, Pogodna, Radosna, Żwirki i Wigury, Armii Poznań.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

popiół (pojemniki)

04.01.2023

18.01.2023

04.01.2023

10.01.2023

24.01.2023

18.01.2023

01.02.2023

15.02.2023

01.02.2023

07.02.2023

21.02.2023

15.02.2023

01.03.2023

15.03.2023

01.03.2023

07.03.2023

21.03.2023

15.03.2023

05.04.2023

19.04.2023

05.04.2023

04.04.2023

11.04.2023

18.04.2023

25.04.2023

19.04.2023

10.05.2023

24.05.2023

10.05.2023

02.05.2023

09.05.2023

16.05.2023

23.05.2023

24.05.2023

07.06.2023

21.06.2023

07.06.2023

06.06.2023

13.06.2023

20.06.2023

27.06.2023

 

05.07.2023

19.07.2023

05.07.2023

04.07.2023

11.07.2023

18.07.2023

25.07.2023

 

02.08.2023

16.08.2023

02.08.2023

01.08.2023

08.08.2023

22.08.2023

29.08.2023

 

06.09.2023

20.09.2023

06.09.2023

05.09.2023

12.09.2023

19.09.2023

26.09.2023

 

04.10.2023

18.10.2023

04.10.2023

03.10.2023

10.10.2023

17.10.2023

24.10.2023

18.10.2023

08.11.2023

22.11.2023

08.11.2023

07.11.2023

21.11.2023

22.11.2023

06.12.2023

20.12.2023

06.12.2023

05.12.2023

19.12.2023

20.12.2023

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon II (Witkowo ulice: Gnieźnieńska, Bolesława Chrobrego, Piastowska, Słowiańska, Młyńska, Szkolna, Prosta, Komisji Edukacji Narodowej, Harcerska, Zuchów, Sportowa, Dębińska, Łąkowa, Kwiatowa, Topolowa, Skorzęcka, Wiosenna.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

popiół (pojemniki)

02.01.2023

16.01.2023

02.01.2023

10.01.2023

24.01.2023

16.01.2023

06.02.2023

20.02.2023

06.02.2023

07.02.2023

21.02.2023

20.02.2023

06.03.2023

20.03.2023

06.03.2023

07.03.2023

21.03.2023

20.03.2023

03.04.2023

17.04.2023

03.04.2023

04.04.2023

11.04.2023

18.04.2023

25.04.2023

17.04.2023

08.05.2023

22.05.2023

08.05.2023

02.05.2023

09.05.2023

16.05.2023

23.05.2023

22.05.2023

05.06.2023

19.06.2023

05.06.2023

06.06.2023

13.06.2023

20.06.2023

27.06.2023

 

03.07.2023

17.07.2023

03.07.2023

04.07.2023

11.07.2023

18.07.2023

25.07.2023

 

07.08.2023

21.08.2023

07.08.2023

01.08.2023

08.08.2023

22.08.2023

29.08.2023

 

04.09.2023

18.09.2023

04.09.2023

05.09.2023

12.09.2023

19.09.2023

26.09.2023

 

02.10.2023

16.10.2023

02.10.2023

03.10.2023

10.10.2023

17.10.2023

24.10.2023

16.10.2023

06.11.2023

20.11.2023

06.11.2023

07.11.2023

21.11.2023

20.11.2023

04.12.2023

18.12.2023

04.12.2023

05.12.2023

19.12.2023

18.12.2023

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon III (Witkowo ulice: Oświatowa, Gimnazjalna, Powstańców Wlkp., Słoneczna, Tylna, Wiejska, Poznańska, Parkowa, Krótka, Polna, Stary Rynek, Warszawska, Dworcowa, Rzemieślnicza.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

popiół (pojemniki)

05.01.2023

20.01.2023

05.01.2023

10.01.2023

24.01.2023

20.01.2023

02.02.2023

16.02.2023

02.02.2023

07.02.2023

21.02.2023

16.02.2023

03.03.2023

17.03.2023

03.03.2023

07.03.2023

21.03.2023

17.03.2023

07.04.2023

21.04.2023

07.04.2023

04.04.2023

11.04.2023

18.04.2023

25.04.2023

21.04.2023

05.05.2023

19.05.2023

05.05.2023

02.05.2023

09.05.2023

16.05.2023

23.05.2023

19.05.2023

02.06.2023

16.06.2023

02.06.2023

06.06.2023

13.06.2023

20.06.2023

27.06.2023

 

07.07.2023

21.07.2022

07.07.2023

04.07.2023

11.07.2023

18.07.2023

25.07.2023

 

04.08.2023

18.08.2023

04.08.2023

01.08.2023

08.08.2023

22.08.2023

29.08.2023

 

01.09.2023

15.09.2023

01.09.2023

05.09.2023

12.09.2023

19.09.2023

26.09.2023

 

06.10.2023

20.10.2023

06.10.2023

03.10.2023

10.10.2023

17.10.2023

24.10.2023

20.10.2023

03.11.2023

17.11.2023

03.11.2023

07.11.2023

21.11.2023

17.11.2023

01.12.2023

15.12.2023

01.12.2023

05.12.2023

19.12.2023

15.12.2023

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon IV (Witkowo ulice: Park Kościuszki, Nowa, Północna, Osiedlowa, Piwna, Szampańska, Rumowa, Zacisze, Wschodnia, Zachodnia, Witosa, Kosynierów Miłosławskich, Leśna, Akacjowa, Jesionowa, Jodłowa, Sosnowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Powidzka, Bajeczna, Zakole.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

popiół (pojemniki)

12.01.2023

26.01.2023

12.01.2023

10.01.2023

24.01.2023

26.01.2023

09.02.2023

23.02.2023

09.02.2023

07.02.2023

21.02.2023

23.02.2023

09.03.2023

23.03.2023

09.03.2023

07.03.2023

21.03.2023

23.03.2023

13.04.2023

27.04.2023

13.04.2023

04.04.2023

11.04.2023

18.04.2023

25.04.2023

27.04.2023

11.05.2023

25.05.2023

11.05.2023

02.05.2023

09.05.2023

16.05.2023

23.05.2023

25.05.2023

15.06.2023

29.06.2023

15.06.2023

06.06.2023

13.06.2023

20.06.2023

27.06.2023

 

13.07.2023

27.07.2023

13.07.2023

04.07.2023

11.07.2023

18.07.2023

25.07.2023

 

10.08.2023

24.08.2023

10.08.2023

01.08.2023

08.08.2023

22.08.2023

29.08.2023

 

14.09.2023

28.09.2023

14.09.2023

05.09.2023

12.09.2023

19.09.2023

26.09.2023

 

12.10.2023

26.10.2023

12.10.2023

03.10.2023

10.10.2023

17.10.2023

24.10.2023

26.10.2023

16.11.2023

30.11.2023

16.11.2023

07.11.2023

21.11.2023

30.11.2023

14.12.2023

28.12.2023

14.12.2023

05.12.2023

19.12.2023

28.12.2023

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon V (Wioski: Sokołowo, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Kamionka)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

13.01.2023

13.01.2023

13.01.2023

10.02.2023

10.02.2023

10.02.2023

10.03.2023

10.03.2023

10.03.2023

14.04.2023

27.04.2023

14.04.2023

14.04.2023

28.04.2023

12.05.2023

24.05.2023

12.05.2023

12.05.2023

23.05.2023

09.06.2023

23.06.2023

09.06.2023

09.06.2023

23.06.2023

14.07.2023

27.07.2023

14.07.2023

14.07.2023

28.07.2023

11.08.2023

24.08.2023

11.08.2023

11.08.2023

25.08.2023

08.09.2023

28.09.2023

08.09.2023

08.09.2023

27.09.2023

13.10.2023

26.10.2023

13.10.2022

13.10.2023

27.10.2023

10.11.2023

10.11.2022

10.11.2023

08.12.2023

08.12.2022

08.12.2023

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon VI (Wioski: Malenin, Gorzykowo, Królewiec, Czajki, Jaworowo, Odrowąż.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

09.01.2023

09.01.2023

09.01.2023

13.02.2023

13.02.2023

13.02.2023

13.03.2023

13.03.2023

13.03.2023

05.04.2023

20.04.2023

20.04.2023

04.04.2023

20.04.2023

05.05.2023

18.05.2023

18.05.2023

02.05.2023

18.05.2023

07.06.2023

22.06.2023

22.06.2023

06.06.2023

22.06.2023

05.07.2023

20.07.2023

20.07.2023

04.07.2023

20.07.2023

02.08.2023

17.08.2023

17.08.2023

01.08.2023

17.08.2023

06.09.2023

21.09.2023

21.09.2023

05.09.2023

21.09.2023

04.10.2023

19.10.2023

19.10.2023

03.10.2023

19.10.2023

23.11.2023

23.11.2023

23.11.2023

21.12.2023

21.12.2023

21.12.2023

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon VII (Wioski: Mąkownica, Ruchocin, Mielżyn)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

11.01.2023

11.01.2023

11.01.2023

08.02.2023

08.02.2023

08.02.2023

08.03.2023

08.03.2023

08.03.2023

12.04.2023

21.04.2023

12.04.2023

12.04.2023

25.04.2023

17.05.2023

30.05.2023

17.05.2023

17.05.2023

30.05.2023

14.06.2023

29.06.2023

14.06.2023

14.06.2023

27.06.2023

12.07.2023

26.07.2023

12.07.2023

12.07.2023

25.07.2023

09.08.2023

23.08.2023

09.08.2023

09.08.2023

22.08.2023

13.09.2023

29.09.2023

13.09.2023

13.09.2023

29.09.2023

11.10.2023

31.10.2023

11.10.2023

11.10.2023

31.10.2023

15.11.2023

15.11.2023

15.11.2023

13.12.2023

13.12.2023

13.12.2023

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon VIII (Wioski: Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

25.01.2023

25.01.2023

25.01.2023

22.02.2023

22.02.2023

22.02.2023

22.03.2023

22.03.2023

22.03.2023

13.04.2023

26.04.2023

26.04.2023

11.04.2023

26.04.2023

15.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

15.05.2023

31.05.2023

15.06.2023

28.06.2023

28.06.2023

13.06.2023

28.06.2023

10.07.2023

26.07.2023

26.07.2023

11.07.2023

26.07.2023

09.08.2023

23.08.2023

23.08.2023

08.08.2023

23.08.2023

11.09.2023

27.09.2023

27.09.2023

12.09.2023

27.09.2023

12.10.2023

25.10.2023

25.10.2023

10.10.2023

25.10.2023

29.11.2023

29.11.2023

29.11.2023

27.12.2023

27.12.2023

27.12.2023

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon IX (Wioski: Witkówko, Folwark, Piaski, Krzyżówka, Kołaczkowo, Ćwierdzin, Chłądowo.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.02.2023

03.02.2023

03.02.2023

02.03.2023

02.03.2023

02.03.2023

06.04.2023

19.04.2023

06.04.2023

06.04.2023

18.04.2023

04.05.2023

19.05.2023

04.05.2023

04.05.2023

16.05.2023

01.06.2023

19.06.2023

01.06.2023

01.06.2023

20.06.2023

06.07.2023

19.07.2023

06.07.2023

06.07.2023

18.07.2023

03.08.2023

16.08.2023

03.08.2023

03.08.2023

17.08.2023

07.09.2023

20.09.2023

07.09.2023

07.09.2023

19.09.2023

05.10.2023

18.10.2023

05.10.2023

05.10.2023

17.10.2023

02.11.2023

02.11.2023

02.11.2023

07.12.2023

07.12.2023

07.12.2023

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon X (Wioski: Małachowo-Kępe, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-Złych Miejsc)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

23.01.2023

23.01.2023

23.01.2023

27.02.2023

27.02.2023

27.02.2023

27.03.2023

27.03.2023

27.03.2023

07.04.2023

24.04.2023

24.04.2023

06.04.2023

24.04.2023

09.05.2023

29.05.2023

29.05.2023

10.05.2023

29.05.2023

12.06.2023

26.06.2023

26.06.2023

12.06.2023

26.06.2023

13.07.2023

31.07.2023

31.07.2023

12.07.2023

31.07.2023

14.08.2023

28.08.2023

28.08.2023

14.08.2023

28.08.2023

11.09.2023

25.09.2023

25.09.2023

08.09.2023

25.09.2023

16.10.2023

30.10.2023

30.10.2023

13.10.2023

30.10.2023

27.11.2023

27.11.2023

27.11.2023

22.12.2023

22.12.2023

22.12.2023

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon XI (Wioski: Ruchocinek, Dębina)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

zmieszanych

selektywnych

 

biodegradowalnych

27.01.2023

27.01.2023

27.01.2023

24.02.2023

24.02.2023

24.02.2023

24.03.2023

24.03.2023

24.03.2023

17.04.2023

28.04.2023

28.04.2023

14.04.2023

28.04.2023

08.05.2023

26.05.2023

26.05.2023

11.05.2023

26.05.2023

16.06.2023

30.06.2023

30.06.2023

12.06.2023

30.06.2023

10.07.2023

28.07.2023

28.07.2023

14.07.2023

28.07.2023

10.08.2023

25.08.2023

25.08.2023

11.08.2023

25.08.2023

04.09.2023

22.09.2023

22.09.2023

07 .09.2023

22.09.2023

09.10.2023

27.10.2023

27.10.2023

09.10.2023

27.10.2023

24.11.2023

24.11.2023

24.11.2023

29.12.2023

29.12.2023

29.12.2023

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów ulegających biodegradacji) dla zabudowy wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo uzgodnione są bezpośrednio z zarządcami budynków, zgodnie z następującymi częstotliwościami:

a. zmieszane odpady komunalne:

  • miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,
  • wieś: przynajmniej raz w tygodniu,

b. papier, tworzywa sztuczne i szkło: przynajmniej dwa razy w miesiącu,

c. odpady komunalne ulegające biodegradacji:

  • okres jesienno - zimowy: przynajmniej raz w tygodniu,
  • okres wiosenno - letni: przynajmniej dwa razy w tygodniu.