W 2023 r. złożono Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w 2024 roku zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Po zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej złożonego wniosku, 19 grudnia 2023 roku pomiędzy Michałem Zielińskim - Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą i Miastem Witkowo – reprezentowaną przez Mariana Gadzińskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo została podpisana umowa o objęciu w 2024 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych dla czterech linii, funkcjonujących na terenie Gminy.

Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Witkowo

Łączny koszt organizacji przewozów autobusowych w 2024 r. wynosi 578 855,40 zł. Kwota dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to 519 930 zł. Pozostała kwota w wysokości 58 925,40 zł pochodzi z budżetu Gminy i Miasta Witkowo.

W bieżącym roku publiczny transport zbiorowy jest realizowany na następujących liniach:

  • Linia Nr 1 – Wiekowo – Strzyżewo Witkowskie – Witkowo – Małachowo-Wierzbiczany – Małachowo-Złych Miejsc i z powrotem,
  • Linia Nr 2 – Wiekowo – Ruchocinek – Mielżyn – Jaworowo – Czajki – Jaworowo – Mielżyn – Ruchocin – Mąkownica – Witkowo – Małachowo-Wierzbiczany – Małachowo-Złych Miejsc i z powrotem,
  • Linia Nr 3 – Królewiec – Gorzykowo – Malenin – Witkowo i z powrotem,
  • Linia Nr 4 – Witkowo – Kołaczkowo – Ćwierdzin - Sokołowo – Gaj – Ostrowite Prymasowskie – Gaj – Sokołowo – Skorzęcin – Kamionka – Witkowo oraz Witkowo – Chłądowo – Kamionka – Skorzęcin – Sokołowo – Gaj – Ostrowite Prymasowskie – Gaj – Sokołowo – Ćwierdzin – Kołaczkowo – Witkowo.

Przewoźnikiem realizującym przewozy na trasach Nr 1, 2 i 4 jest spółka EUROMATPOL Sp. z o. o. z Budzisławia Kościelnego, a na trasie Nr 3 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „WA-MA” MACIEJ WALICKI z Pyzdr.

Celem Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych. Ponadto Fundusz zwiększa możliwości dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury oraz umożliwia przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.