W minioną sobotę, 1 lipca w Ruchocinku odbył się piknik o tematyce cyberprzestępczości (cyberbezpieczeństwa) i promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem Nie daj się oszukać „na wnuczka”, zorganizowany w ramach realizacji Projektu pod tą samą nazwą. Festyn został przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ruchocinka, a patronat nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo. Piknik był częścią zadania  finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

w img 9646eeee

logo fundusz sprawiedliwosciss

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Podczas pikniku zaproszeni goście i przybyli mieszkańcy Gminy wysłuchali prelekcji na temat cyberprzestępczości (cyberbezpieczeństwa) oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które wygłosili asp. Marek Wasielewski z Komisariatu Policji w Witkowie oraz Krzysztof Średziński - Pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim. Ponadto odbył się pokazy ratownictwa technicznego oraz gaszenia płonącego samochodu, które przeprowadzili strażacy z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie.

 

w img 9732qqqq

w img 9684eee

w img 9599aaas

Na przybyłych czekały również inne atrakcje w postaci gier i zabaw dla dzieci i dorosłych oraz możliwość skosztowania lokalnych przysmaków, przygotowanych przez Panie z KGW z Ruchocinka.

w img 9622ggg

Cały Projekt polega na zorganizowaniu dwóch festynów dla mieszkańców o tematyce cyberprzestępczości (cyberbezpieczeństwa), oszustw, lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ruchocinku i Koło Gospodyń Wiejskich w Mielżynie.

W ramach zadania zakupiono już niezbędny sprzęt AGD, celem zorganizowania wspomnianych imprez.

Łączny koszt zakupionego sprzętu to kwota 6.527,65 zł. Kwota pochodząca z Funduszu Sprawiedliwości wynosi 5.400,00 zł, natomiast kwota 1.127,65 zł stanowi środki własne Gminy I Miasta Witkowo. 

Projekt jest realizowany w ramach zawartej umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, a Gmina i Miastem Witkowo.