W 2022 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo złożył Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w 2022 roku kolejnego zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy dla nowej linii autobusowej na trasie Witkowo – Ostrowite Prymasowskie – Witkowo.

Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Witkowo linia Witkowo – Ostrowite Prymasowskie - Witkowo

Po zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej złożonego wniosku 26 sierpnia 2022 roku pomiędzy Michałem Zielińskim - Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą i Miastem Witkowo – reprezentowaną przez Mariana Gadzińskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo została podpisana umowa o objęciu w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla wspomnianej linii.

Łączny koszt organizacji przewozów autobusowych w 2022 r. dla tego zadania wynosi 39 278,40 zł. Kwota dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to 35 280,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 3 998,40 zł pochodzi z budżetu Gminy i Miasta Witkowo.

Przewoźnikiem realizującym przewozy na trasie Witkowo – Chłądowo – Kamionka – Skorzęcin – Sokołowo – Gaj – Ostrowite Prymasowskie – Gaj – Sokołowo – Ćwierdzin – Chłądowo – Witkowo jest spółka EUROMATPOL Sp. z o. o. z Budzisławia Kościelnego. Przewozy realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku 4 razy dziennie, począwszy od 1 września 2022 r.

Celem Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących publicznego transportu zbiorowego. Ponadto Fundusz zwiększa możliwości dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury i umożliwia przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.