w 1328x560susza

Rada Ministrów przyjęła zmianę rozporządzenia, na podstawie której termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do 31 października br.

Wnioski należy składać za...

w dsc 1082ttt

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października w witkowskim magistracie nagrodzono nauczycieli wyróżniających się swoją pracą dydaktyczno-wychowawczą. Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego...

w dennnn

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem całej społeczności szkolnej, które stanowi doskonałą okazję, by podkreślić trud i poświęcenie włożone w nauczanie dzieci i młodzieży. Właśnie dziś w sposób szczególny przypominamy o...

w dsc 0977nnaaa

11 października w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie doszło do spotkania, którego tematem był nowy sezon Witkowskiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej. Na zaproszenie Burmistrza Mariana Gadzińskiego oraz jego Zastępcy Marka...

w osp1OSP12444

Ochotnicza Straż Pożarna w Skorzęcinie może pochwalić się wyjątkowy muralem. Jego odsłonięcie z udziałem władz Witkowa, zaproszonych gości, a także rodzinny strażackiej odbyło się 7 października w...

w ulotka 2022nnn

Trwa Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, realizowany do 31 grudnia br. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek...

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych, w tym szpitali, szkół i przedszkoli...

w 20221004 121110BO

Trwa liczenie głosów w ramach piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo. Od 3 października nad prawidłowym przebiegiem liczenia czuwa komisja, składająca się z ośmiu pracowników Urzędu Gminy i Miasta w...

w dsc 0373aafa

 „Biegamy razem” – to hasło XXII Szkolnych Biegów Ulicznych, dedykowanych przedszkolakom oraz uczniom z placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Organizatorami inicjatywy byli: Samorząd Gminy i Miasta...

w dsc 0126gga

29 września br. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się kolejna, XLIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, informacji Dyrektora Ośrodka...

w 138

Zawarto umowę na budowę drogi gminnej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Witkowie z Jerzym Cegłowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Cegłowski Jerzy Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych Drogmel z...

w 55gga
Wznawiamy nabór wniosków na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia w ramach Działania 6.1 WRPO „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...