w projekt bez nazwy 9eeeaaa

Producenci rolni, w gospodarstwach których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji...

Prezetujemy wideo z zakończenia konkursu „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania ulic Poznańska i Stary Rynek w Witkowie”. Podsumowanie kilkumiesięcznej pracy studentów Wydziału Architektury Politechniki...

w g dsc 8397fff

Dobiegł końca rozpoczęty w listopadzie 2023 roku konkurs urbanistyczny „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania ulic Poznańska i Stary Rynek w Witkowie”. Zwieńczenie kilkumiesięcznej pracy studentów Wydziału...

Zachęcamy do obejrzenia filmu z Jubileuszu 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy i Miasta Witkowo, który odbyły się 22 lutego w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka.

 

w dji 0296vvvv

5 lutego br. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z inicjatywy p. Ministry Pauliny Hennig-Kloski zorganizowano spotkanie dotyczące realizacji projektu odbudowy zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie...

gggg

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania.” - słowa te przyświecały Jubileuszowi Złotych i Diamentowych Godów w Gminie Witkowo zorganizowanemu 22 lutego br.

Uroczystości zainaugurowała...

w 1460x616fff

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków...

w corn 1605664 1280gggg

Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty...

w 221065 r0 940mmmm
Centrum Wsparcia Seniora przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witkowie zaprasza do skorzystania z:
  • opasek życia jako całodobowego systemu monitorowania stanu zdrowia seniora,
  • usług...

w zit infoggg

Stowarzyszenie ZIT Gniezno informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych...

walne2024pnghhh

15 lutego br. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej Witkowo. Przewodniczącym Walnego Zebrania został wybrany Tomasz Wędzikowski a Sekretarzem Franciszek Manuszak. Sprawozdanie...

w pxl 20240216 0622147032lll
105 lat temu, 16 lutego 1919 r., w Trewirze państwa zwycięskiej Ententy podpisały z niemiecką Republiką Weimarską traktat rozejmowy, przedłużający traktat podpisany 11 listopada 1918 r. w Compiègne. Jednym z...