Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą sposobu zbierania bioodpadów na terenach wiejskich Gminy Witkowo od 1 stycznia 2022 roku ww. odpady będą odbierane wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia  tej frakcji. Pojemniki...

Świetlica1

16 grudnia br. w Szkole Podstawowej numer 1 im. Adama Borysa w Witkowie odbyły się warsztaty terapeutyczno-florystyczne. W tworzenie pięknych stroików bożonarodzeniowych zaangażowanych było stu uczniów pod opieką...

Sesja - nadzywczajna

15 grudnia br. odbyła się XXXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie.

Rada podjęła uchwałę o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2021 rok. Powodem dokonanych zmian było otrzymanie środków w...

L.Przyszłości1

W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” Gmina Witkowo złożyła wnioski na wszystkie prowadzone przez gminę szkoły na ogólną kwotę 372 000  zł.

Poniżej zestawienie szkół wraz z otrzymanym...

Betke1

14 grudnia br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyła Pani Natalia Betke...

Wręczenie nagród-kartki

13 grudnia br. w Urzędzie Gminy i Miasta odbyło się wręczenie nagród w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Moja Kartka Świąteczna”, zorganizowanego przez Samorząd Gminy i Miasta Witkowo. Komisja składająca się z...

Lisiakfoto1

Noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku to jedna z najczarniejszych dat w historii Polski. 40 lat temu na podstawie dekretu Rady Państwa na terenie całego kraju wprowadzono stan wojenny. Na ulicach miast pojawiły się...

Kino1

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rekomenduje zakupione przez Urząd Gminy i Miasta filmy profilaktyczne dla młodzieży szkolnej i dorosłych. Proponujemy seanse w Kinie Społecznościowym w...