komunikat

W związku z planowaną sesją nadzwyczajną na dzień 31 marca 2020 r. oraz wprowadzonym stanem epidemii w Polsce informuję, że zaleca się aby ewentualny udział publiczności w sesji odbył się poprzez...

komunikat

Kierując się wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej informujemy, że od 28.03.2020r (najbliższa sobota) możliwe będzie prowadzenie na targowisku miejskim w Witkowie handlu, ale tylko w sektorze rolno-spożywczym...

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

W związku z pandemią koronawirusa do 11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył...

http://witkowo.pl/images/2020/img/mgops-projekt-senior.jpg

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zwracam się do Państwa Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli z ogromną prośbą  o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób samotnych...

Komunikat dotyczący pracy ARiMR

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracuje bez kontaktu z interesantami. ARiMR przypomina, że większość spraw nie wymaga osobistej wizyty rolnika w...

komunikat

Informujemy, że planowane w marcu posiedzenia Komisji i Sesja Rady Miejskiej w Witkowie nie odbędą się z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz ze względu...

komunikat

Zakład Gospodarki Komunalnej działający jako administrator Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Małachowie Wierzbiczany  informuje, że z uwagi na poszerzającą się pandemię koronawirusa od dnia 21 marca...

Targowisko Miejskie

W związku z pandemią koronawirusa ograniczone zostały kontakty Sołtysów z mieszkańcami. Zobowiązania podatkowe na rzecz Gminy Witkowo z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości oraz leśnego za 2020 rok należy wpłacać...