W ramach projektu „Poznań Warszawa - wspólna sprawa!”, w którym udział bierze Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie przedstawiciele Samorządu Witkowa na czele z z-cą Burmistrza Markiem Wiatrowskim, Ks. Prefektem Julianem Wawrzyniakiem, Dyrekcją i gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr1, uczniami, mieszkańcami Witkowa oraz przybyłymi delegacjami dzisiaj o godz. 17.00, w godzinę „W”, przy dźwiękach wszystkich Witkowskich syren alarmowych uczciliśmy pamięć 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Na Cmentarzu Parafialnym w Witkowie złożono kwiaty i zapalono Ogień Pamięci na grobach powstańców Zbigniewa i Alfreda Łukowskich, natomiast w Szkole Podstawowej nr 1, im. Adama Borysa w Witkowie złożono kwiaty i zapalono symboliczny Ogień Pamięci przy Kąciku Patrona Szkoły.

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W krótkich przemówieniach przywołano pamięć uczestników i ofiar powstania, podkreślono ważność przekazu pamięci o tych wydarzeniach dla kolejnych pokoleń.

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły była piękną ozdobą na zakończenie uroczystości. Cześć i Chwała Bohaterom!

w str