Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich dotyczących Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.

Harmonogram zebrań wiejskich - Fundusz Sołecki na 2021 rok.

L.p.

Sołectwo

Data, godzina

Miejsce zebrania

1.

Sokołowo

21.08.2020 r., godz.17,00 (piątek)

Świetlica Wiejska w Sokołowie

2.

Małachowo Kępe

3.09.2020 r., godz.20,00 (czwartek)

Świetlica Wiejska w Małachowie Kępym

3.

Czajki

2.09.2020 r., godz17,30 (środa)

Świetlica Wiejska w Jaworowie

4.

Jaworowo

2.09.2020 r., godz.18,00 (środa)

Świetlica Wiejska w Jaworowie

5.

Odrowąż

7.09.2020 r., godz.17,00 (poniedziałek)

Mieszkanie Sołtysa

6.

Chłądowo

3.09.2020 r., godz.19,00 (czwartek)

Świetlica Wiejska w Chłądowie

7.

Piaski

29.08.2020 r., godz.16,30 (sobota)

Świetlica Wiejska w Folwarku

8.

Folwark

09.09.2020 r.,  godz.17,00 (środa)

Świetlica Wiejska w Folwarku

9.

Ćwierdzin

21.08.2020 r., godz.19,00 (piątek)

Świetlica Wiejska w Ćwierdzinie

10.

Małachowo Szemborowice

22.08.2020 r., godz.16,00 (sobota)

Mieszkanie Sołtysa

11.

Ostrowite Prymasowskie

11.09.2020 r., godz.19,00(piątek)

Świetlica Wiejska w Ostrowitym Prymasowskim

12.

Małachowo Wierzbiczany

8.09.2020 r., godz.18,00 (wtorek)

Świetlica Wiejska w Małachowie Złych Miejsc

13.

Małachowo Złych Miejsc

8.09.2020 r., godz.19,00 (wtorek)

Świetlica Wiejska w Małachowie Złych Miejsc

14.

Witkówko

8.09.2020 r., godz.20,00 (wtorek)

Mieszkanie Sołtysa

15.

Ruchocinek

14.09.2020 r., godz.19,00 (poniedziałek)

Świetlica Wiejska w Ruchocinku

16.

Gaj

21.08.2020 r., godz.18,00 (piątek)

Harcówka

17.

Skorzęcin

11.09.2020 r., godz.18,00 (piątek)

Świetlica Wiejska w Skorzęcinie

18.

Strzyżewo Witkowskie

2.09.2020 r., godz.18,00 (środa)

Świetlica Wiejska w Strzyżewie Witkowskim

19.

Mąkownica

10.09.2020 r., godz.18,00 (czwartek)

Świetlica Wiejska w Mąkownicy

20.

Malenin

14.09.2020 r., godz.18,00 (poniedziałek)

Świetlica Wiejska w Maleninie

21.

Gorzykowo

2.09.2020 r., godz.19,00 (środa)

Świetlica Wiejska w Gorzykowie

22.

Dębina

1.09.2020 r., godz.17,00 (wtorek)

Mieszkanie Sołtysa

23.

Mielżyn

19.08.2020 r., godz.19,00(środa)

Świetlica Wiejska w Mielżynie

24.

Ruchocin

4.09.2020 r., godz.19,00 (piątek)

Świetlica Wiejska w Ruchocinie

25.

Kołaczkowo

3.09.2020 r., godz.18,00 (czwartek)

Świetlica Wiejska w Kołaczkowie

26.

Kamionka

14.09.2020 r., godz.20,00 (poniedziałek)

Świetlica Wiejska w Kamionce

27.

Wiekowo

11.09.2020 r., godz.20,00 (piątek)

Świetlica Wiejska w Wiekowie