Wzorem lat poprzednich i w tym roku następne przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Mowa tu o przejściach zlokalizowanych przy ulicy Dębińskiej, Powstańców Wlkp. oraz Czerniejewskiej. Można już tam zauważyć nowe słupy latarni, a na dniach założone zostaną oprawy. Dodatkowo na ul. Dębińskiej dzięki zamontowaniu oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie udało się doświetlić kolejne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Topolową.

Poprawa bezpieczeństwa na kolejnych przejściach dal pieszych

Poprawa bezpieczeństwa na kolejnych przejściach dal pieszych

Poprawa bezpieczeństwa na kolejnych przejściach dal pieszych

Poprawa bezpieczeństwa na kolejnych przejściach dal pieszych

Na ulic Czerniejewskiej na wysokości Skate Parku oprócz doświetlenia powstanie oznakowanie aktywne – znak D6, który będzie sygnalizował, że do przejścia zbliża się pieszy. Poprawiono również ustawienie barierek, które obecnie wyeliminują możliwość wbiegnięcia od strony Skate Parku bezpośrednio na przejście.

Poprawa bezpieczeństwa na kolejnych przejściach dal pieszych

Całkowity koszt zadania to kwota ok. 38 000,00 zł.