Powszechny Spis Rolny 2020 – pracujący w rolnictwie

Szacuje się, że w polskie rolnictwo skupia ok. 10,5% pracujących. To jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej, wyższe osiągają tylko takie kraje, jak Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Grecja. W najbogatszych...

Awans zawodowy nauczycieli

19 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyła Pani...

100. rocznica Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia obchodziliśmy rocznicę zwycięskiej bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej, która zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i uratowała Europę przed komunizmem. Bitwę Warszawską uznano jako 18...

Harmonogram zebrań wiejskich - Fundusz Sołecki na 2021 rok.

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego...

Poprawa bezpieczeństwa na kolejnych przejściach dal pieszych

Wzorem lat poprzednich i w tym roku następne przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Mowa tu o przejściach zlokalizowanych przy ulicy Dębińskiej, Powstańców Wlkp. oraz Czerniejewskiej. Można już tam zauważyć nowe...

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W ramach projektu „Poznań Warszawa - wspólna sprawa!”, w którym udział bierze Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie przedstawiciele Samorządu Witkowa na czele z z-cą Burmistrza Markiem Wiatrowskim, Ks...

w img 20200729 082533

W związku z trwającymi pracami związanymi z budową chodnika na ul. Cmentarnej wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym. Na odcinku 200 m zostanie ułożona nowa nawierzchnia z kostki betonowej oraz przebudowane...

w dsc 7102

30 lipca  br. odbyła się XXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXI/167/2020 w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Witkowo, w roku...