w img 20200729 082533

W związku z trwającymi pracami związanymi z budową chodnika na ul. Cmentarnej wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym. Na odcinku 200 m zostanie ułożona nowa nawierzchnia z kostki betonowej oraz przebudowane zostaną istniejące wjazdy.

w img 20200731 091844

Poprawione zostanie również odwodnienie drogi. Szacowany koszt inwestycji to kwota 85 tys. zł.