Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Witkowo

W 2022 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo złożył Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w 2023 roku zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na...

w eu przewozy autobusoweplaka1

W 2021 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo złożył Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w 2022 roku zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na...

Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Witkowo linia Witkowo – Ostrowite Prymasowskie - Witkowo

W 2022 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo złożył Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w 2022 roku kolejnego zadania związanego z organizacją publicznego transportu...